20. DELMIAWorks IMP Foundation Material Resource Planning

MRP ili Material Resource Planing je veoma značajan segment softvera kroz koji se sagledavaju sve potrebe za materijalima, kupovnim komponentama, poluproizvodima i gotovim proizvodima. Sistem daje kompletan termin plan kada je nešto potrebno za koga ili za šta je potrebno. Na MRP modul se oslanjaju svi ostali moduli za planiranje, terminiranje i nabavku.

Pregledi
1 Total Views
1 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website