16. DELMIAWorks IMP Foundation Purchase Orders

DelmiaWorks će vam reći šta treba da poručite, koje su vam količine i kada potrebne, od koga to možete nabaviti a na vama je da sve te informacije pretočite u porudžbenice ka vašim dobavljačima u skladu sa poslovnom politikom kompanije po pitanju tokova novca, raspoloživog magacinskog prostora, potencijalnih rabata od dobavljača i rokova isporuke. Ako radite u nabavci ili radite posao nabavke, na ovom mestu osiguravate da cela firma može da se osloni na podatke koje ste uneli.

Pregledi
0 Total Views
0 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website