SOLIDWORKS 3D CAD

Najproduktivniji i najpopularniji 3D CAD softver u Srbiji i celom svetu!

SolidWorks se uči na fakultetima i školama, najviše firmi ga koristi, najviše inženjera poznaje, ima najbolje i najproduktivnije korisničko okruženje i najlakši je za učenje...

Znate dovoljno o SolidWorks softveru? Potreban vam je hitno i tražite najbolju opciju paketa i tipova licenci?  Tražite ponudu ili prezentaciju >

Zašto baš u SolidWorks saftveru radi toliko mnogo firmi?

SolidWorks 3D CAD koristi se u procesima razvoja proizvoda, tehnologije, izrade tehničkih uputstava, simulacijama, proračunima i komunikaciji sa kupcima i dobavljačima. 

Preko 300 firmi u Srbiji koristi SolidWorks i Solfins tehničku podršku:

Reference 

Kako učite i postajete brži tako vam SolidWorks nudi nove opcije

Iskoristite alate za definisanje složene geometrije i površina, velikih sklopova, kreiranje varijantnih rešenja i familija proizvoda, simulacije mehanizama i radnih uslova, vizualizaciju ideja ali i dodatne softvere iz SolidWorks i Dassault Systemes porfolija:

Druga rešenja

Rešenje za projektante ali i sve razvojne i proizvodne firme

SolidWorks mogućava laku izradu radioničke i sklopne dokumentacije sa pratećim specifikacijama neophodnim za proizvodnju, nabavku i proračun cene koštanja.  

SolidWorks je i osnova za SolidCAM softver za programiranje svih CNC mašina:

SolidCAM

Nije važno šta radite - SolidWorks ima rešenje za vas

SolidWorks ima specijalizovane module za projektovanje alata i kalupa za plastiku, delova od lima (sheetmetal), zavarenih konstrukcija, cevovoda i elektro instalacija. Kako to izgleda baš u vašoj industriji, na vašim proizvodima, iz našeg iskustva, pogledajte ovde:

Industrije 

Jedan 3D CAD za svakog korisnika i svaku firmu

  Bez obzira da li ste velika kompanija sa složenim potrebama ili vam je potreban 3D CAD da otvorite bilo koji fajl, da napravite neku izmenu i pustite na CNC mašinu - SolidWorks je rešenje koje će pratiti vaš rast, sa lokalnom obukom i tehničkom podrškom, i jedinstvenom Platformom:

3DEXPERIENCE

Jedan SOLIDWORKS za sve što vam treba!

Pogledajte kratki video sa primerima projektovanja delova od limova i plastike ali i složene geometrije kompleksnih površina, projektovanje konstrukcija i mašina od profila, izrade tehničkih crteža i prateću vizuelizaciju na svakom koraku.


Šta sve možete u SOLIDWORKS softveru?

Ispod su dati kratki opisi najčešće korišćenih alata i funkcionalnosti u sva tri SolidWorks paketa - Standard, Professional i Premium

SolidWorks STANDARD - osnovni alati

Funkcionalnosti dostupne u svakoj SolidWorks 3D CAD licenci!

Jednostavno 3D modeliranje delova 

SolidWorks nudi već legendardnu jednostavnost projektovanja u 3D okruženju i za potpune početnike, a milioni iskusnih korisnika svake godine doprinose poboljšanju funkcija softvera. 

Zato SolidWorks danas nije prvi izbor samo mašinskim inženjerima, već i tehničarima, CNC programerima i operaterima, školama i fakultetima, startap preduzetnicima.

3D modelovanje delova > 

 Rad sa bilo kojim CAD formatima

SolidWorks izdvaja i jednostavnost rada sa 3D neutralnim i CAD geometrijama iz bilo kog drugog softvera i to ne samo na nivou bazičnog importa već se može nastaviti raditi na datom delu uz više opcija čuvanja izmena. Ovo ga u firmama čini centralnim softverom koji uveze i dalje edituje modele koje dobijate iz bilo kog izvora.

Editovanje drugih CAD >

Tehnički crteži na jedan klik iz SolidWorks softvera

Nebitno da li radite preko PDF ili papirnih formata, jednom kada završite 3D model delova i sklopova, SolidWorks će vam na jedan klik generisati svu potrebnu tehničku dokumentaciju - stare dobre 2D crteže. 

Tehnički crteži >

Ovo podrazumeva:
Automatsko kreiranje ortogonalnih projekcija iz 3D modela
Bidirekciona veza 3D model-crtež

Podrška za većinu nacionalnih standarda ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI, GOST, GB
Manuelno i automatsko kotiranje i tolerisanje
Podrška za unos i prelom teksta i dodatnih simbola
Automatsko generisanje sastavnica i lista delova iz 3D modela i njihova veza sa razbijenim montažno-demontažnim prikazima
Tabele sa koordinatama rupa i otvora
Automatsko prikazivanje smera savijanja na limovima
Tabela sa informacijama za savijanje ceviAutomatsko generisanje lista za sečenje za profile i cevi
Tabele sa informacijama o zavarenim spojevima


Konstruisanje svih tipova alata 

SolidWorks jednostavno radi za vas konstruisanje kalupnih ploča i alata za livenje i kovanje - Mold Tools (Core&Cavity Design). Izračunajte procente skupljanja, definišete livačke uglove, proverite da li je vaš deo tehnologičan u smislu analize livačkih uglova, detektovanja negativnih uglova i provere debljine zidova odlivka.

Projektovanje alata i kalupa > 

 Projektovanje sklopova

Izrada sklopova proizvoda i konstrukcija u SolidWorks softveru više je od prostog skapanja pojedinačnih delova u celinu. Tzv Assembly Design podrazumeva mogućnost softvera da uoči kolizije i nelogičnosti, i da vas sve vreme usmerava ka pravilnom projektovanju funkcionalnih složenih sklopova koji lako trpe izmene i unapređenja.

Projektovanje sklopova >

Projektovanje VELIKIH sklopova

SolidWorks neprestano optimizuje rad sa velikim sklopovima - Large Assembly Design. U svakoj novoj verziji veliki deo unapređenja posvećen je tome da pomiri želju korisnika za vizuelno bogatim izgledom sklopova i sve skuplji hardver potreban za projektovanje takvih proizvoda i objekata. 

Projektovanje velikih sklopova >

Projektovanje delova i proizvoda od limova 

SolidWorks Sheetmetal je standard u konstruisanju delova i sklopova od lima jer pruža sve što je potrebno za brzo modelovanje i kreiranje razvijenih formi sa pratećim crtežima i fajlovima za sečenje tabli lima. Proračun K-faktora uključen je da budete apsolutno sigurni u kvalitet vaših delova i tehnologičnost proizvodnje.

Projektovanje proizvoda od limova > 

 Projektovanje montažnih i zavarenih konstrukcija

SolidWorks Weldments funkcionalnost je još jedan od popularnih alata u softveru koji je namenjen za projektovanje svih tipova konstrukcija iz profila. Parametarsko projektovanje znači da bilo koja izmena dimenzija pojedinačnog elementa automatski koriguje i sve povezane elemente.

Projektovanje konstrukcija / profila >

Projektovanje delova od plastike

SolidWorks ima ugrađenu i logiku projektovanja plastičnih tankozidnih delova kakve uglavnom koristimo za razna kućišta. U softveru možete kreirati proizvode od plastike za koje apsolutno možete biti sigurni da će se dobro uklopiti, da neće praviti probleme u procesu brizganja, da neće imati kolizije sa drugim elementima u kućištu, i da će se kopče, pinovi, bravice uklapati precizno i tačno onako kako želite.

Projektovanje delova od plastike >

 Konceptualni razvoj složenih delova

SolidWorks jednostavnost korišćenja ostaje i kad se geometrija delova usložnjava uz jednostavno skiciranje, izrade layouta i multibody delove.

Multibody delovi > 

 Napredno površinsko modelovanje složenih geometrija

SolidWorks nije ograničen samo na klasične mašinske delove već sadrži alate i za jednako jednostavno 3D modelovanje delova složene geometrije uz Surface i Freeform alate.

Projektovanje preko površina >

SolidWorks vas čuva od grešaka

Detekcija kolizija i interferenci u sklopovima,provera poravnatosti susednih otvora, rupa i navoja.

Detekcija grešaka >

 3D Interconnect za brzo sklapanje kompletnog 3D modela

Čuvena 3D Interconnect funkcija u SolidWorks softveru obavlja otvaranje i editovanje 3D CAD dokumenata iz neutralnih formata i drugih 3D CAD softvera
Podržani formati: Siemens NX, Pro/Engeneer, Creo, SolidEDGE, Autodesk Inventor, STEP, IGES.

3D Interconnect > 

 Integracija sa 3DEXPERIENCE rešenjima za konfigurisanje i varijante proizvoda

SolidWorks od početka razume da je suština mašinskog projektovanja u pripremi proizvodnje i zato sadrži i podsisteme za definisanje familija delova, varijantnih rešenja ili definisanje faza u tehnološkom procesu proizvodnje ili montaže. 

Zbog kompleksnosti ovih zahteva i potrebe naprednih firmi da urede ove procese, u novijim verzijama softvera ove funkcionalnosti su premeštene na 3DEXPERIENCE platformu gde se povezuju sa desetima drugih aplikacija kako biste svoj razvoj i pripremu proizvodnje učinili maksimalno efikasnim.

Konfigurisanje proizvoda >

Jednostavno dimenzionisanje

SolidWorks omogućava dimenzionisanje na samom 3D modelu uz jednostavnu dodelu tolerancija za precizne informacije za proizvodnju bilo da ih prenosite u obliku 3D modela ili klasičnog crteža u PDF ili papirnom formatu. Lakoća rada u SolidWorks softveru zato je najčešći izbor i kod CNC programera i operatera koji obično moraju da intervenišu na 3D modelu kako bi bio u zadovoljavajućem formatu pre puštanja u proizvodnju.

Dimenzionisanje i tolerisanje >

Dostupno od SolidWorks PROFESSIONAL paketa

TOOLBOX - biblioteka standardnih delova

Preko milion standardnih komponenti i šrafovske robe. Proračun greda, uležištenja i bregastih mehanizama. Automatsko ubacivanje vijčane robe u sklopove na bazi dimenzija i standarda rupa i otvora:

Toolbox >

Analiza tehnologičnosti

Napredni alati za analizu tehnologičnosti i povećanje produktivnosti - SolidWorks Utilities: poređenje delova i crteža i detekcija izmena, provera geometrije delova i detekcija zona koje nije moguće obraditi mašinskom obradom, analiza debljine zidova i detekcija zona nagomilavanja mase kod odlivaka:

Utilities > 

Poređenje dokumenata

 Urađena je konstrukcija, tehnologija i alati. Neko vam javi da je došlo do izmene! Kako da znate šta od tehnologije treba ažurirati i kolika vas izmena čeka na alatima. Lakim poređenjem crteža ili 3D modela SolidWorks Professional vam daje izveštaj o razlikama dve verzije crteža, modela, sastavnice:

Compare >

Proračun cene

 Računanje cena i davanje ponuda - Costing, radi poređenje i automatizovanje procene troškova proizvodnje:

Costing > 

Uvoz geometrije

Napredni alati za uvoz geometrije - Feature Recognition radi automatsko prepoznavanje formi i oblika radi lake parametrizacije i editovanja uvezene geometrije:

FeatureWorks >

Automatizacija rada

Dodatak za automatizaciju ponavljajućih poslova - Task Scheduler je alat koji povećava produktivnost tako što odlaže i automatski radi procese koji opterećuju računar i nepotrebno troše vreme konstruktora:

Task Scheduler >

Profesionalno renderovanje

Izrada fotorealističnih prezentacija proizvoda - Visualize Standard koji je dostupan i kao nezavisni softver:

Visualize >

Interni standardi

Provera internih CAD standarda - Design Checker služi za verifikaciju gotovih konstrukcija i crteža u skladu sa kompanijskim standardima i automatska korekcija svih uočenih odstupanja od standarda:

Design Checker > 

eDrawings Professional

Kreiranje i publikovanje eDrawings fajlova za razmenu, sa mogućnošću merenja dimenzija na modelima i crtežima:

eDrawings >
 

Analiza tolerancija

Analiza tolerancija i mernih lanaca - TolAnalyst za identifikaciju tolerancija sa najvećim uticajem na rezultujuću meru:

TolAnalyst >
 

Reverzni inženjering

Uvoz, editovanje, izrada solid modela iz oblaka tačaka dobijenog sa 3D skenera.

Scan To 3D >

Transfer slika u geometriju

 Uvoz slika i prepoznavanje i konvertovanje ivica u vektorsku geometriju:

AutoTrace >

Dostupno samo u SolidWorks PREMIUM paketu

Kinematika i dinamika mehanizama

SolidWorks Motion alat za ispitivanje kinematike i dinamike mehanizama osnovni je alat svih konstruktora mašina i složenih dinamičkih sklopova jer sadrži: dodavanje opterećenja, opruga, prigušivača, uticaje gravitacije, kontaktne uslove (trenje), pomeranja, brzine, ubrzanja, reakcije oslonaca:

Motion >
 

Strukturni proračuni za delove i sklopove

Skoro kompletan SolidWorks Simulation standard integrisan u SolidWorks 3D CAD Premium paket: zadavanje opterećenja, pritisaka, ograničenja, gravitacije, kontaktnih uslova, materijala, o dređivanje stepena sigurnosti, naponskih stanja, ugiba i pomeranja, relativne deformacije, g enerisanje izlaznih izveštaja i animacija:

Simulation >

Rutiranje cevovoda i ventilacionih kanala

SolidWorks Piping definiše kompletne cevovode, fleksibilna creva i krute hidrauličke instalacije. sa prilagodljivom bibliotekom standardnih komponenti za cevovode. Možete raditi i automatsko montiranje visećih i potpornih oslonaca za cevovode, izvoz proizvodnih informacija potrebnih za savijanje cevi, računanje i generisanje lista delova (sastavnica) i lista sečenje cevi..
Podrazumeva i proveru minimalnih radijusa cevi i creva. Izvoz u PCF za ISOGEN standard:

Piping >

Rutiranje elektroinstalacija

SolidWorks Routing kreira putanje ventilacionih kanala, krutih i fleksibilnih kanalica za transport elektroinstalacija ali i rutiranje elektro-kablova i snopova kablova (Wire Harness). Ima podršku za trakaste (Ribbon) kablove, kao i za dodavanje konektora, vezica, klema, bužira.
Automatska kalkulacija dužina kablova i ravansko dokumentovanje za potrebe proizvodnje sa listom delova i listma za sečenje:

Wire Harness >
 

Razvijanje složenih geometrija u ravan

SolidWorks Flatten Surface funkcionalnost koristi nam za razvijanje/razmotavanje složenih površinskih geometrija u ravan. Primena je kod projektovanja limova za izradu čamaca i brodova, sečenje tekstila i mebl štofaova u industriji nameštaja, projektovanje šatorskih konstrukcija i sl:

Flatten Surface >

Napredni proračun cena i davanje ponuda

Računanje cene i davanje ponuda dostupno je već u SolidWorks Professional verziji ali ovde uz dodatnu mogućnost da se troškovi automatski sumiraju na nivou kompletne sastavnice sklopa proizvoda umesto računanja cene za svaki deo ponaosob:

Costing >

Ostali alati u SolidWorks softveru

za Standard, Professional i Premium paket licence

Planiranje strukture proizvoda i konstrukcije kako biste obezbedili fleksibilnost za svaku izmenu i ispravku bez remećenja kompletne konstrukcije uz veliku uštedu vremena.

Podsistem za konverziju Autocad 2D crteža u 3D je samo početak. Ali brzina rada u SolidWorks softveru omogućava vam da digitalizujete i svoju kompletnu arhivu za korišćenje u daljem radu.

Ugrađena kinematika na nivou definisanja relacija u sklopovima
Definisanje kinematike i kretanja pomoću motora i aktuatora

Osnovni rendering u realnom vremenu. Jednostavno, uz SolidWorks softver neće vam biti potrebni dodatni softveri. Čak i korisnici kojima je potreban specijalizovani profesionalni rendering alat dobiće ga već u SolidWorks Professional paketu.

Kretanje i prezentacija proizvoda (Walk Through/Fly Through)

Čitanje formata štampanih ploča (PCB import) omogućava da jednostavno uvezete svoju ploču u 3D okruženje i u SolidWorks softveru kreirate odgovarajuće kućište.

Jednom kada u SolidWorks softveru kreirate proizvod i dobijete razvijene forme, lako ćete dobiti i potrebne fajlove za sečenje na ruterima, laserima, water-jet mašinama, itd.

  • Strukturna analiza na nivou delova
  • Osnovna analiza strujanja fluida
  • Uticaj proizvoda na čovekovo okruženje

Osnovne simulacije i proračuni, kao i strukturna analiza na nivou delova dostupna je kroz takozvane besplatne Express proizvode od SolidWorks Standard verzije da bi u naprednim Professional i Premium paketima ovo bilo prošireno i alatima iz SolidWorks Simulation specijalizovanog softvera ili kroz SIMULIA role na 3DEXPERIENCE platformi.

Više o osnovnim simulacijama >

SolidWorks je uvek orjentisan na realnu izradu svega što se projektuje u ovom softveru i pomagaće vam sve vreme da ograničite, proverite i uočite sve nepravilnosti koje mogu da naprave problem dalje u proizvodnji.

Projektovanje za proizvodnju (DFM)   
Tehnologičnost na bazi pravila
Analiza livačkih i negativnih uglova kod odlivaka
Provera tehnologičnosti operacija za preradu limova

Više detalja ovde >

Ugrađene funkcionalnosti SolidWorks softvera podrazumevaju čitav niz alata kao što je analiza negativnih uglova za delove koji se liju, ali za analizu potencijalnih problema za mnoge druge tipove proizvodnje.

Pomenuto je već da SolidWorks u svom Sheetmetal modulu sadrži i proračun K-faktora gde i korisnici sa manje praktičnog iskustva mogu da se uvere da će kvalitet dela od savijenog lima biti odgovarajuć.

dostupno od SolidWorks Professional paketa

PDM Standard je staro SolidWorks rešenje za osnovno upravljanje dokumentacijom i danas ga koriste firme koje imaju nasleđene PDM implementacije za dodavanje novih licenci u postojeći sistem sve do trenutka kompletne transformacije i ovog sistema na 3DEXPERIENCE platformu.

Novi SolidWorks korisnici će sve funkcionalnosti PDM sistema i PDM licenci dobiti zajedno sa rolama na 3DEXPERIENCE platfomi koje dolaze uz svaku novu SolidWorks licencu.

Postojeći korisnici SolidWorks 3D CAD i PDM-a imaju više opcija za prelazak na 3DEXPERIENCE platformu:

  • dodavanje rola sa Platforme na postojeće SolidWorks licence
  • prelazak sa starih trajnih na nove godišnje licence
  • prelazak na SolidWorks 3DEXPERIENCE Cloud opcije

Najveći broj SolidWorks funkcionalnosti integralni je vaše licence za dati paket.

Međutim, kod trajnih licenci, neke od funkcionalnosti važe samo dok su licence na godišnjem održavanju.

Primeri softvera i aplikacija koje su vezane za godišnje održavanje mahom se odnose na softverska rešenja koja je moguće kupiti i nezavisno i samo su pridodata određenim SolidWorks paketima: 3DEXPERIENCE platforma, Visualize, PDM.


Svaki novi SOLIDWORKS dolazi sa 3DEXPERIENCE platformom!

Sačuvajte fajlove bezbedno, konfigurišite i kreirajte varijante u savremenom okruženju, pratite izmene, lako upravljajte svim podacima i brzo prelazite iz starog dobrog SolidWorks-a u okruženje Platforme.


SolidWorks paketi licenci prema vašim potrebama​

SolidWorks Standard

 Sadrži sve što je potrebno za projektovanje proizvoda od metala, profila, limova, plastike, kao i osnovne mogućnosti vizuelizacije, provere delova i sklopova. Nedostatak biblioteke komponenti i drugih alata iz Professional paketa čini da Standard paket srećemo najčešće kod tehničara ili projekatanata pojedinačnih delova čije modele zatim preuzimaju inženjeri.

SOLIDWORKS STANDARD PAKET često biraju korisnici SolidCAM softvera za programiranje CNC mašina ili korisnici 3D štampe jer njihov fokus na pojedinačne delove ne zahteva viši Professional paket.

SolidWorks Professional

Najpopularniji SolidWorks paket za mašinske inženjere jer osim svih funkcionalnosti iz Standard paketa sadrži i veliku biblioteku standardnih komponenti (Toolbox) koje jednostavno integrišete u svoje projekte. Samo ovo će vam uštedeti stotine sati godišnje a vaši projekti će biti kompletno definisani do poslednjeg detalja.

Osim Toolbox-a, SolidWorks Professional paket uključuje i SolidWorks Visualize softver u paketu za profesionalno renderovanje fotografija, provere dosledne primene vaših internih standarda, naprednim alatima za uvoz geometrije, itd.

SOLIDWORKS PROFESSIONAL PAKET najčešće  biraju inženjeri projektanti i konstruktori mašina, alata, konstrukcija, proizvodnih linija, različitih proizvoda koji osim profila i limova imaju i niz drugih komponenti i podsklopova.

SolidWorks Premium

Najmoćniji SolidWorks 3D CAD paket koji sadrži sve što i prethodna dva paketa uz 90% funkcionalnosti SolidWorks Simulation Standard paketa softvera za FEA/MKE simulacije, kao i specijalizovane module za rutiranje kablova, cevovoda, ventilacionih kanala (Piping&Routing). razvijanje složenih površina (Flatten Surface), računanje cena i davanje ponuda lako na nivou kompletnog sklopa, itd.

SOLIDWORKS PREMIUM PAKET biraju napredni inženjeri specijalisti koji pored osnovnog projektovanja rade na razvoju veoma složenih sklopova proizvoda i alata, zahtevnih konstrukcija celih objekata i procesnih postrojenja i sličnih projekata.

Odaberite TIP LICENCE koji vam najviše odgovara

 SolidWorks STANDALONE licenca

Jedna licenca na jednom računaru.

 SolidWorks MREŽNA licenca

Jedna licenca kojoj se pristupa sa više računara.

 SolidWorks NAME BASED licenca

Jedna licenca za jednog korisnika na ime i mejl.

 SolidWorks TRAJNA licenca

Licenca ostaje u vašem vlasništvu neograničeno.

SolidWorks RENTIRANJE licence

Godišnja renta licence sa Solfins podrškom.

Role na 3DEXPERIENCE platformi koje dobija svaki SolidWorks korisnik

 

Osnovna rola za komunikaciju

Svi korisnici 3DEXPERIENCE Platforme, bez obzira na ulogu i potrebe, imaće ovaj ulazni modul. Nekima će ovde biti osnovne aplikacije za komunikaciju (Wiki, objave) za obavljanje svog posla (prodaja, marketing, top menadžment, HR), dok će drugima, biti potrebna nadgradnja.

Osnovne aplikacije >

Rola za rad SolidWorks korisnika

SolidWorks korisnici kroz ovu rolu upravljaju kompletnom CAD dokumentacijom i složenim relacijama, sarađuju na projektima na samoj Platformi i održavaju kontrolu po pitanju verzija i revizija, u smislu prava pristupa, statusa. Za sve ovo koriste čitav niz dodatnih aplikacija. 

Inženjerske aplikacije >

Role i aplikacije na 3DEXPERIENCE platformi koje lako možete dodati svom SolidWorks softveru

Role za upravljanje

Upravljajte lako dokumentacijom, projektima, izmenama, varijantama, internim standardima, neusaglašenostima, zahtevima..

Upravljanje > 

Novi online CAD

 Nova generacija 3D CAD aplikacija za direktan rad u pretraživaču - Drafter, SheetMetal Creator, Mold Creator, Sculptor..

Cloud CAD > 

 Sve vrste simulacija

SolidWorks korisnici preko 3DEXPERIENCE platforme mogu pristupiti SIMULIA aplikacijama za sve vrste simulacija.

Simulia > 

Rešenja za proizvodnju

SolidWorks je integrisan i u moćne Dassault Systemes ERP i MES softvere za upravljanje proizvodnjom - DelmiaWorks, DELMIA Ortems, DELMIA Apriso i druge aplikacije.

Proizvodnja > 

SolidWorks + CATIA na 3DEXPERIENCE platformi

Preko 3DEXPERIENCE platforme omogućena je nesmetana saradnja SolidWorks i CATIA korisnika, odnosno otvaranje CATIA fajlova, rad na CATIA delovima i sklopovima, ali i dodavanje specifičnih aplikacije kojima su do sada pristup imali samo CATIA korisnici.

Ostali SOLIDWORKS softveri

kompatibilni sa SolidWorks 3D CAD

 SolidWorks Electrical

Povoljno 2D i 3D elektrošemiranje i rutiranje kablova sa besplatnom obukom na našem sajtu.

Electrical + poklon obuka >


 SolidWorks Composer

Kreirajte ažurna štampana i interaktivna online uputstva i kataloge za svoje proizvode - koja prate izmene iz 3D CAD-a.

Uputstva i katalozi >


 SolidWorks Inspection

Povoljno rešenje za brzu kontrolu kvaliteta - tzv. First Article Inspection. Lako do optimalnog kvaliteta.

FAI kontrola kvaliteta >


 SolidWorks Visualize

Integrisan profesionalni softver za realistične rendere slika i video prikaza vaših proizvoda direktno iz 3D CAD-a.

FOTO i VIDEO renderi >


 SolidWorks Simulation

Moćni softverski alat za analize opterećenja, zamora, temperaturnih uticaja, itd.

FEA/MKE Simulacije >

 SolidWorks Flow Simulation

Softver za analize spoljašnjeg i unutrašnjeg strujanja fluida.

CFD simulacije >


 SolidWorks Plastics

Povoljno rešenje za brzo ispitivanje procesa livenja plastike u kalupe

PLASTICS simulacije >


 SolidWorks Cloud

SolidWorks 3D CAD softver potpuno integrisan na 3DEXPERIECNCE platformu dostupan sa svih vaših računara.

SOLIDWORKS CLOUD > SolidWorks MBD

Rešenje koje potpuno eliminiše potrebu za 2D crtežom služi za definisanje, organizovanje i objavljivanje 3D PMI (Product Manufacturing Information) u standardnim formatima kao što su 3D PDF ili eDrawings.

MBD >

SolidWorks PDM

Upravljanje svim tipovima dokumenata i informacija koje su vezane za proizvode, projekte i administraciju u vašoj firmi. Praćenje izmena, timski rad, workflow automatizacija, centralizacija.

PDM >


 SolidWorks Manage

Upravljanje projektima, procesima, sastavnicama i varijantama proizvoda, rešenje je nadgradnja na SolidWorks PDM i nudi brojne automatizme izveštaje i kontrolne table koje vam pomažu da bolje sagledate vaš biznis.

Manage >


SOLFINS usluge za SOLIDWORKS kupce i korisnike

 SOLFINS konsalting

SolidWorks je moćan svestran softver sa veoma fleksibilnim opcijama paketa, tipova licenci, nadgradnji, i za nove korisnike svakako je najbolje da detaljnije popričamo o trenutnim potrebama i planovima kako bismo dali optimalnu ponudu. 

Tražite sastanak >

SolidWorks OBUKE

Solfins obuke standard su u stotinama firmi za svakog novog zaposlenog, kao i za unapređenje specijalizovanih znanja iskusnih SolidWorks korisnika.

Obuke se održavaju prema SolidWorks materijalima ili prilagođeno vašim zahtevima.

SolidWorks obuke >

SolidWorks PODRŠKA

Solfins podrška na raspolaganju je besplatno svim korisnicima sa licencama na godišnjem održavanju.

Pored standardne tehničke podrške ovo uključuje i preporuke za dalje napredovanje korisnika i cele vaše firme.

Tehnička podrška >

Tražite ponudu za SolidWorks pakete!

Solfins isporuka licenci, implementacija, obuka, tehnička podrška: