01. DELMIAWorks IMP Foundation Basic Flow & Navigation

Prikaz DelmiaWorks korisničkog okruženja i navigacija kroz softver. Video prikazuje tipske elemente softvera koji su zajednički za većinu modula, iako nije ideja da se kroz video korisnik upoznaje sa specifičnostima svakog modula softvera.

Pregledi
1 Total Views
1 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website