SOLIDWORKS PDM

Upravljajte svojim biznisom da on ne bi upravljao sa vama.

PDM korisnici u Srbiji >>

Tražite rešenje za upravljanje dokumentacijom? PDM je industrijski standard već preko dve decenije a 3DEXPERIENCE platforma obeležiće naredne decenije!

 Upravljanje dokumentacijom i timski rad

SOLIDWORKS PDM omogućava upravljanje svim tipovima dokumenata i informacija koje su vezane za proizvode, projekte i administraciju u vašoj kompaniji. Omogućava racionalnije poslovanje i eliminiše sva ona mesta na kojima se prave greške, gubi vreme i stvaraju nepotrebni troškovi.

Osnovne funkcionalnosti SOLIDWORKS PDM-a su: praćenje izmena kroz revizije, timski rad, automatsko označavanje, upravljanje sastavnicama, pregledi upotrebe fajlova, laka pretraga, automatizacija ponavljajućih poslova, definisanje procedura u skladu sa ISO standardima....

Prvi pogled na SolidWorks PDM

 
 

 

Osnovni benefiti Solfins PDM implementacije

Smanjenje troškova razvoja i vremena lansiranja proizvoda

Prema istraživanjima nezavisnih agencija, implementacija sistema za upravljanje dokumentacijom donosi uštede firmi u iznosu od okvirno 5% od godišnjeg obrta kapitala (prihoda) firme. Ovaj procenat može biti i veći ako prihodi firme u velikoj meri zavise od projektne i proizvodne dokumentacije i njenog kvaliteta.

Korišćenjem SOLIDWORKS PDM rešenja mogu se ostvariti:

 • Smanjenja troškova razvoja proizvoda za 50%

 • Skraćenje vremena potrebnog za lansiranje i isporuku kupcu za 50%

Obezbeđivanje sigurnih, tačnih i pravovremenih podataka u celoj firmi

Produktivniji rad svih korisnika

Neponovljivost naziva dokumenata u sistemu

Brži pristup dokumentaciji za sve službe

Smanjenje mogućnosti gubljenja dokumenata

Integracija sa SOLIDWORKS 3D CAD-om i Windows operativnim sistemom 

Integracija sa ERP sistemom kroz automatizovani unos sastavnica i normativa 

SOLIDWORKS PDM 2023 - pogledajte šta je novo!

 
 

Na koja pitanja odgovara PDM?

Da li možete jednostavno da pronađete aktuelnu verziju dokumenata?

Da li znate ko je uradio šta i kada?

Da li znate šta je urađeno dok ste bili odsutni?

Da li ste uvek obavešteni o svim izmenama na projektnoj dokumentaciji (proizvodu)?

Da li je ikada pogrešna verzija crteža poslata u proizvodnju?

Da li su crteži lansirani u proizvodnju bez prethodnog odobrenja od strane nadležnih ljudi?

Da li crteži imaju oznake i šifre koje se poklapaju ili postoje u informacionom sistemu (ERP)?

Da li se važni podaci skladište izvan centralne lokacije koja se redovno bekapuje?

Da li u proizvodnom pogonu postoji potreba da se u realnom vremenu pristupa aktuelnoj proizvodnoj dokumentaciji?

Da li svi članovi inženjerskog tima rade istovremeno na dokumentaciji za jedan proizvod?

SOLIDWORKS PDM

VAŠE POSLOVANJE JE SLOŽENIJE NEGO ŠTO MISLITE

Imate proizvod koji se sastoji od velikog broja delova, svi ti delovi zajedno formiraju sastavnicu na bazi koje se u informacionom sistemu planira proizvodnja i vodi poslovanje. Svaki deo ili materijal koji se nabavljaju moraju da imaju informacije o dobavljačima, proizvođačima i cenama. Svi delovi koje proizvodite u sopstvenoj proizvodnji imaju svoj tehnološki postupak, dobijaju se kroz veliki broj tehnoloških operacija, svaka tehnološka operacija zahteva veliki broj resursa, alata, mašina, radne snage, pomoćnih materijala i pribora.

Na donjoj slici je prikazan proizvod. Zamislimo da samo jedan njegov deo pretrpi izmenu! Deo se dobija injekcionim livenjem i za njegovu proizvodnju je neophodan alat, deo ima svoje crteže, sklop proizvoda svoje crteže, informacioni sistem ima sastavnicu. Alat ima svoje sklopne i radioničke crteže i svaka kalupna ploča ima svoje crteže, CNC programe, umetke, elektrode i svoju tehničku dokumentaciju. Tu je i prateća tehnologija, operacijski listovi, liste reznih alata... Zamorno je samo usmeno pobrojati šta je sve potrebno ažurirati kada se napravi izmena na samo jednom delu, jednog proizvoda!

SOIDWORKS PDM i Solfins konsultanti postavljaju sistem rada kod vas u firmi, tako da se isprati kompletan proces izmena na svakom delu svakog proizvoda i da se poslovanje planira na bazi ažurnih informacija, crteža i sastavnica.

Solidworks PDM je osnova za racionalnije poslovanje u kome će biti eliminisana sva ona mesta na kojima se prave greške, gubi vreme i stvaraju nepotrebni troškovi.   

Na donjoj slici se nalazi struktura sklopa i njena raščlana do tehnološkog normativa. Ako uprosečimo stvari, dolazimo do zaključka da je za praćenje izmena na samo jednom proizvodu od 100 delova, potrebno pratiti i usklađivati između 20000 - 30000 informacija! Svi ljudi u vašoj firmi svakodnevno rade ovaj posao. da li mislite da im nakon 8 sati manuelnog usklađivanja svih informacija ostaje energije za kreativno inženjersko razmišljanje?
SOLIDWORKS PDM paketi

Zašto izabrati SolidWorks PDM Pro? Pogledajte video:

 
 

SOLIDWORKS PDM Standard

Osnovni SOLIDWORKS PDM paket omogućava bazični sistem upravljanja dokumentacijom. Karakterišu ga ograničena automatizacija i mogućnost prilagođavanja PDM sistema zahtevima i potrebama klijenata. Namenjen je manjim radnim grupama (do 5 korisnika) na jednoj lokaciji.
 • Rešenje za bazično upravljanje dokumentacijom integrisano u Windows Explorer interfejs
 • SOLIDWORKS 3D CAD integracija
 • Preview prozor u PDM sistemu, podrška za CAD fajlove
 • Integrisani PDM alat za pretragu (Search) dokumenata
 • Ograničenje na 1 unapred definisan tok fajlova (Workflow)
 • Ograničenje na 10 stanja dokumenata u Workflow-u
 • Ograničenje na 2 revizione šeme
 • Automatska konverzija SOLIDWORKS 3D CAD crteža u PDF format
 • Offline mod rada
 • Ne zahteva kupovinu servera zahvaljujući SQL Express bazi podataka. Može se hostovati na računaru koji istovremeno može biti i klijent i server
 • Svi podaci se čuvaju na enkriptovanoj lokaciji (Vault) kojoj se može pristupiti kroz login formu

SOLIDWORKS PDM Professional

Napredni SOLIDWORKS PDM paket je kompletno rešenje za upravljanje dokumentacijom. Potpuno je prilagodljiv potrebama i zahtevima klijenata i omogućava potpunu automatizaciju brojnih radnih zadataka. Namenjen je i manjim i većim radnim organizacijama koje žele produktivniji rad.
 • Rešenje za napredno upravljanje dokumentacijom integrisano u Windows Explorer interfejs
 • SOLIDWORKS 3D CAD, Electrical, Composer i Microsoft Office integracija
 • Preview prozor u PDM sistemu, CAD fajlovi se mogu manipulisati i meriti, podrška za sve tipove fajlova (CAD i non-CAD fajlove)
 • Integrisani PDM alat za pretragu (Search) se može prilagoditi potrebama korisnika
 • Neograničen broj unapred definisanih tokova fajlova (Workflow)
 • Neograničen broj stanja dokumenata u Workflow-u
 • Neograničen broj revizionih šema
 • Automatska konverzija SOLIDWORKS 3D CAD crteža u PDF format, ali i druge tipove fajlova
 • Automatsko kreiranje template-ova u vidu kreiranja dokumenata, folder strukture...
 • Automatsko generisanje serijskih brojeva
 • Podrška za automatske zadatke (taskove), npr. štampanje dokumenata, konverziju fajlova...
 • Offline mod rada
 • Podrška za PDM Web klijenta
 • Svi podaci se čuvaju na enkriptovanoj lokaciji (Vault) kojoj se može pristupiti kroz login formu

SOLIDWORKS

Manage

Upravljanje poslovnim procesima kroz jedinstveno rešenje koje na jednom mestu pokriva sve korake od ideje za razvoj novog proizvoda, kroz konstrukciju, tehnologiju, proizvodnju i praćenje u eksploataciji i servisu. SOLIDWORKS PDM Standard i Professional licence dostupne su u tri različita paketa sa funkcionalnostima koje variraju u zavisnosti od potreba korisnika:

Odoo - Sample 1 for three columns

PDM CAD Editor

PDM sistem je integrisan direktno u SOLIDWORKS 3D CAD, Electrical i Composer softvere. Korisnici mogu dodavati i modifikovati fajlove, kao i koristiti sve napredne funkcionalnosti upravljanja dokumentacijom koje nudi SOLIDWORKS PDM sistem. Ovaj tip licence namenjen je CAD korisnicima.

Odoo - Sample 2 for three columns

PDM Contributor 

Poseduje mogućnosti kao i CAD Editor licenca, uz ograničenje da SOLIDWORKS 3D CAD, Electrical i Composer integracija nije podržana. Ovaj tip licence namenjen je korisnicima koji rade sa Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint...) fajlovima ali mogu bez problema da dodaju i koriste 3D CAD dokumentaciju.

Odoo - Sample 3 for three columns

PDM Viewer

Omogućava read-only pristup PDM sistemu, korisnici mogu otvarati, ali ne i modifikovati postojeće i dodavati nove dokumente.

PDM je sistem, a ne samo softverski paket

ZANIMA VAS OKVIRNA PONUDA I POVRAT INVESTICIJE?

Dajte nam osnovne podatke, a mi ćemo vama budžetsku ponudu

Odoo image and text block

Prilagodite PDM vašim potrebama

Solfins rešenje prilagođeno Vašem biznisu

Solfins tim eksperata po vašem zahtevu može analizirati vaše trenutne procese i maksimalno ih optimizovati korišćenjem SOLIDWORKS PDM softvera.

Solfins poseduje bogato iskustvo u ovoj oblasti i već je implementirao napredna rešenja kod velikog broja relevantnih industrijskih klijenata u Srbiji.