12. DELMIAWorks IMP Foundation Finite Scheduling

Postoje različiti nivoi planiranja u proizvodnim okruženjima. U opštem smislu planiranje može da bude grubo, da se zasniva na planu potrebnih materijala ili grubih kapaciteta ljudskih i mašinskih ali sama reč "Finite Scheduling" znači terminiranje proizvodnje na bazi konačnih resursa. To znači da su sve operacije usklađene da se zna početak svake operacije u minut ili sat a ne na nivou dana, nedelje ili meseca. Lepo je što si nešto prodao, ali ovde vidiš da li i kada možeš zaista da nešto isporučiš, pod pretpostavkom da su ti tehnologije tačne :)

Pregledi
0 Total Views
0 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website