Solfins izrada prototipova

Odlučujući korak do savršene prve serije proizvoda

Izradite jedan ili svega nekoliko primeraka proizvoda i bez velikog ulaganja proverite dizajn, funkcionalnosti, reakcije tržišta...

 
 

Solfins SEMINAR

40 PRIMERA 3D ŠTAMPE PROTOTIPOVA I PROIZVODNJE IZ NAŠE PRAKSE

Pogledajte neke karakteristične primere Solfins uslužne 3D štampe za izradu prototipova, proizvodnih serija, alata - za potrebe u industriji, dizajnu, proizvodnji..

Imate ideju i dizajn proizvoda?

 Čak i sa najsavremenijim softverima i pratećim VR tehnologijama ne možete biti 100% sigurni da je proizvod spreman za proizvodnju

 Napravite jeftine prototipove

 Testirajte različite varijante dizajna i proverite dimenzije, ergonomiju, uklopivost, pa čak i brzinu montaže u proizvodnji i reakciju korisnika...

Spremni za tržište

 Investirajte u proizvodnju prve serije sa mnogo manje neizvesnosti za uspeh - jer ste sigurni bar da je funkcionalnost besprekorna.

Kompletna usluga u Solfinsu

OD MODELA ILI UZORKA DO FUNKCIONALNOG PROTOTIPA

3D skeniranje

Ukoliko imate samo fizički model možemo ga skenirati profesionalnim preciznim 3D skenerima. U ovom procesu dobijamo oblak tačaka koji vam možemo poslati da dalje radite samostalno, ili možemo nastaviti proces reverznog inženjeringa kod nas u firmi.

Reverzni inženjering i softverska priprema za proizvodnju

  •  kreiranje solid modela iz oblaka tačaka
  • izmene na generisanom ili na vašem 3D modelu
  • generisanje G-koda za proizvodnju na CNC mašini
  • priprema modela za proizvodnju 3D štampom

Proizvodnja prototipa 3D štampom

Prema nameni komada i zahtevanim karakteristikama (preciznost, otpornost na pritisak i zatezanje, itd) odabraćemo odgovarajuću tehnologiju 3D štampe (MJP, SLA, FDM/FFF, ili pak štampu sa kompozitnim vlaknima CFF).

 
 

Jeftina izrada funkcionalnih prototipova i najsloženije geometrije

  •  ne morate projektovati alat za brizganje prototipa

  • ne morate izrađivati skupe alate za komade složene geometrije

  • ne morate ponavljati taj proces više puta

Jednostavno štampajte prototipove u više iteracija, testirajte različite varijante, i odaberite rešenje sa kojim idete u dalju serijsku proizvodnju, ili pak štampajte kompletne serije!

Imate 3D model? Treba vam samo izrada prototipa 3D štampom? 

Izračunajte cenu sami i poručite deo!

Usluga SOLFINS 3D štampe >

 Često radite prototipove? Nabavite 3D štampač!

 Pogledaj ponudu 3D štampe u Solfinsu!