07. DELMIAWorks IMP Foundation Purchased Inventory

Ova lekcija obrađuje rad sa artiklima koji predstavljaju sirove materijale ili kupovne komponente koje se u neizmenjenom obliku (bez proizvodne transformacije) ugrađuju u gotove proizvode.

Pregledi
1 Total Views
1 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website