Uslužna izrada postprocesora i mašinskih simulacija za CNC mašine

Dobar postprocesor = Efikasna CNC obrada bez glavobolje

Tražite nam postprocesor za vašu CNC mašinu >

Izrada postprocesora

BILO KOJA CNC MAŠINA + BILO KOJA UPRAVLJAVČKA JEDINICA

Šta je to postprocesor?

Postprocesor je "prevodilac" koji simulaciju obrade koja se izvodi na računaru u CAM softveru, prevodi u jezik koji razume CNC mašina i njena upravljačka jedinica. To je najčešće G-kod ili ISO kod, ali postoje upravljanja koja imaju svoj jezik kao što su roboti, Heidenhein ima svoj kod, neke mašine u drvoprerađivačkoj industriji imaju svoj kod (Homag Woodwop) itd.

Zašto Solfins postprocesori?

Nekoliko stotina CNC mašina uspešno pokreću naši CAM softveri koristeći za njih razvijene postprocesore. 

Solfins ima tim inženjera sa višegodišnjim iskustvom u proizvodnji i mašinskoj obradi. 

Samo u oblasti CAM softvera za programiranje CNC mašina imamo desetine vodećih firmi koje su lideri u proizvodnji mašinskom obradom - Unimet, Telsonic, Mars, Grindex, Mecafor, Zastava oružje, Metalac, Termometal, T-1, Davax itd.

Nije važan samo CAM softver već kombinacija softvera, postprocesora i ljudi koji vam isporučuju obuku, postprocesore i podršku!

Solfins CAM reference > 

Šta treba znati o postprocesorima?

Veoma je važno razumeti kompleksnost problematike kod izrade postprocesora. Generički postprocesori mogu da rade za jednostavno troosno glodanje, sa dodatnim manuelnim korekcijama u G-kodu. Usputni "opšti" postprocesori imaju vrednost koja je direktno proporcionalna ceni. Postprocesori iza koga stoji tim za podršku i prilagođavanje za sve dodatne zahteve ima cenu i svoju vrednost.

Ako imate petoosnu glodalicu, strug sa dva vretena i jedan ili dva revolvera i glodačkom glavom ili ako imate Swiss-type mašinu, tada nema igranja jer postprocesor čuva vašu investiciju i daje vam pouzdanost i produktivnost.

Ako imate mašinski park i ako planirate da ga širite, veoma je važno da izaberete tim i softversko rešenje koje će vam biti garancija da mašina radi od prvog dana u svom punom kapacitetu.

. 

Postprocesor i mašinske simulacije samo za vašu mašinu!

Napredne CNC mašine sa sobom nose dodatne rizike. Svaka greška je veoma skupa, a njene posledice nikad nije jednostavno otkloniti. 

Kako biste sprečili bilo kakve kolizije tokom rada mašine Solfins pruža uslugu izrade mašinskih simulacija koja podrazumeva:
1. kompletno 3D modelovanje radnog prostora mašine ili cele mašine
2. proveru kompletnog procesa svake nove obrade u vizuelno jasnom i preciznom 3D okruženju

Pogledajte stotine mašina za koje smo uradili postprocesore i mašinske simulacije na 3D modelima CNC mašina koje svakodnevno pokreću proizvodnju kod naših klijenata.

CNC mašine sa Solfins postovima >

Imate CNC mašinu i želite postprocesor?

Računajte da ste taj problem već rešili u Solfinsu!