19. DELMIAWorks IMP Foundation Packing Slips

Otpremanje robe je proces kada se opraštate od vaših proizvoda i šaljete ih kupcima sa svim pratećim informacijama za izvoz i transport. Otpremanje je i trenutak kada robu skidate sa stanja i brojčano i novčano i trenutak kada vaše finansije moraju da znaju da nešto treba da naplate.

Pregledi
0 Total Views
0 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website