13. DELMIAWorks IMP Foundation RealTime Production Monitoring

Pun potencijal DelmiaWorks softvera se koristi kada su mašine hardverski povezane sa softverom i kada softver čita podatke sa mašine u realnom vremenu. Tada u pravom smislu reči opravdavamo skraćenicu MES u nazivu našeg softvera. Ako su tvoji procesi takvi da ne zahtevaju praćenje u realnom vremenu i ako nemate hardversku vezu sa mašinama, slobodno preskočite ovu lekciju, ali možete da je pogledate jer možda dobijete neke ideje.

Pregledi
0 Total Views
0 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website