SolidCAM

Najrasprostranjeniji CAM softver za programiranje CNC mašina u Srbiji!

Kada kupujete softver za programiranje CNC mašina, izaberite softver sa kojim ćete:

  • skratiti vreme pripreme

  • čuvati rezni alat

  • ubrzati mašine

  • imati obezbeđenu obuku na srpskom

  • imati lokalnu tehničku podršku na srpskom

  • imati rešene postprocesore

         Novi SOLIDCAM 2023 - Preuzmite kompletnu brošuru!

Solfins i SolidCAM partnerstvo traje preko 15 godina!

Foto: Emil Somekh, osnivač i vlasnik kompanije SolidCAM, zajedno sa Danijelom Đuricom, menadžerom za globalnu podršku kompanije SolidCAM, u poseti Solfins timu u Beogradu početkom 2023. godine.

Zašto SolidCAM? >

Kako odabrati CAM softver >

SolidCAM korisnici >


SolidCAM partneri

Grob, Brother, Star, Citizen, Tsugami, Nomura, Kennametal, Siemens, Tornos, DMG Mori, VeriCUT, Fanuc, Nexturn, Hedelius, Hermle, Okuma, Heidenhain, Hoffmann Group, Albrecht, Alzmetall, Roders, Iscar, Seco, Emuge Franken, Fahrion, Zoller, MHT, Ceratizit, Widia, Mapal, Spreitzer, Schunk, Blum, Guhaing, itd.

Pronađite svoju CNC mašinu >

Pronađite upravljanje na svojoj CNC mašini >

Ne veruj na reč - uporedi na mašini!

 
 

Solfins SEMINAR

SolidCAM 2022

Upoznajte kompletan softver sa svim modulima i saznajte kako SolidCAM može da ubrza vaše mašine, sačuva vaše alate, i uštedi stotine sati godišnje za programiranje CNC mašina.

Pogledajte primere delova i odgovarajuće obrade, odnosno SolidCAM modula koji se primenjuju zavisno od vaših tipičnih komada, strategija koje primenjujete i tipova mašina koje imate na raspolaganju..

SOLIDCAM MODULI

 2.5D Milling - dvoipoosno glodanje

Simultana dvoosna obrada u ravni (XY ravan), dok je kretanje po trećoj osi (Z osa) poziciono. Podržava profilno glodanje, izradu džepova i žljebova, pravilnih konusnih površina, bušenja i izradu navoja. 

Saznaj više >

Odoo - Sample 2 for three columns

AFRM - Automatic Feature Recognition and Machining

Automatsko prepoznavanje i obrada džepova, otvora, obaranje ivica. Klasifikovanje formi prema tipu, dubini i orijentaciji. Automatski izbor tehnologije prema unapred definisanim pravilima i standardu.

Saznaj više >

Odoo - Sample 3 for three columns

HSS - Troosno glodanje

Specijalizovane HSS operacije za lokalnu obradu površina daju potpunu kontrolu nad putanjom alata i kao posledica toga dobija se nenadmašan kvalitet obrađene površine.

Saznaj više >

Odoo - Sample 1 for three columns

HSR/HSM - Troosno glodanje

Troosna simultana obrada kompleksnih delova i složenih trodimenzionalnih površina. SolidCAM u svom HSM (High Speed Machining) modulu obezbeđuje veliki broj strategija grube i završne obrade.

Saznaj više >

 

Odoo - Sample 2 for three columns

iMachining tehnologija

Jedinstvena tehnologija u mašinskoj obradi koja omogaćava povećanje efikasnosti obrade i skraćenje ciklusnih vremena do 70%. Pojednostavljen je postupak programiranja, povećana postojanost alata, smanjemo opterećenje i habanje CNC mašina. 

Saznaj više >

Odoo - Sample 2 for three columns

Turning - Struganje

Spoljašnje/Unutrašnje struganje, obrada žljebova, narezivanje spoljašnjih/unutrašnjih navoja, bušenje, odsecanje.

Saznaj više >

Odoo - Sample 3 for three columns

5-osna indeksna obrada

SolidCAM automatski proračunava sva neophadna kretanja po 4/5-osi (zakretanje radnog stola, ili nagib glavnog vretena), što omogućava kompleksnu obradu svake strane dela koji se obrađuje.

Saznaj više >

Odoo - Sample 1 for three columns

5-osna simultana obrada

Softversko rešenje za programiranje 5-osnih CNC mašina. Inteligentne i moćne strategije petoosne obrade omogućavaju korišćenje SolidCAM softvera u obradi delova sa vrlo kompleksnom geometrijom, kao što su: jezgra i kaviteti kalupnih ploča, avio-delovi, rezni alati, lopatice turbina i propelera.

Saznaj više >

Odoo - Sample 2 for three columns

Mill-Turn & Swiss-Type

Kombinacija struganja i glodanja primenjuje se za obradu cilindričnih delova na mašinama koje kombinuju strugarske i glodačke operacije na jednoj mašini. Na ovaj način se skraćuju ciklusna vremena i povećava tačnost eliminacijom dodatnih stezanja.

Saznaj više >

Odoo - Sample 3 for three columns

Probe - definisanje nula i merenje

Operacije koje se koriste za postavljanje nula na komadima i za proveru određenih kararakteristika/kota u toku samog procesa obrade korisćenjem specijalnih mernih pipaka (touch probe) namenjenih za kontrolu i umeravanje (renishow, blum,...).

Saznaj više >

Odoo - Sample 3 for three columns

DCAMCUT by Tebis - programiranje erozimata sa žicom 

Programiranje mašinske obrade erozimatom sa žicom.

See more >

Odoo - Sample 3 for three columns

Automatic Edge Breaking

Specijalizovan modul za automatsko skidanje pucni od troosne do petoosne obrade.

See more >

 
 

Šta nudi SolidCAM?

Podrška za programiranje svih tipova mašina

SolidCAM softver omogućava kreiranje putanja alata za sve tipove CNC mašina za obradu rezanjem, od potpuno jednostavnih dvoosnih CNC glodalica i strugova pa do najkomplikovanijih petoosnih CNC glodalica i višenameskih kombinovanih mašina sa mogućnošću istovremenog glodanja i struganja.

SolidWorks integracija

SolidWorks 3D CAD alat važi za najintuitivnije rešenje u CAD industriji čije je korisničko okruženje bez premca u lakoći primene i produktivnosti korisnika. Veliki deo posla tehnologa se odnosi na pripremu, selekciju i doradu geometrije. Često nas tehnologija obrade tera da skiciramo pomoćne površine, ravni i skice, kako bi smo ograničili zonu obrade a za taj deo priče SolidCAM koristi SolidWorks funkcionalnost. Veoma često u istoj firmi se radi i razvoj proizvoda i izrada tehnologije. Ovakva podela posla omogućava tehnolozima da iskoriste asocijativnost putanja alata sa promenama na geometriji. To znači da nakon izmene dela neće morati da redefinišu tehnologiju obrade već će SolidCAM prijaviti tehnologu da je došlo do izmena i izvršiće preračunavanje postojećih operacija kako bi odgovarale izmenama na geometriji.

Brzo učenje i lakoća upotrebe

SolidCAM softver je jedan od najjednostavnijih CAM programskih paketa današnjice za učenje i korišćenje sa veoma jasnim korisničkim okruženjem, kontekstnim objašnjenima i ilustrovnim prikazima svih parametara obrade.

Tehnološka baza alata, operacija i režima

SolidCAM omogućava skladištenje tipskih režima obrade, tehnoloških operacija, reznih alata i specijalnih fazonskih alata. Ovakav pristup značajno ubrzava proces programiranja i daje mogućnost početnicima da koristeći uskladišteno znanje definišu tehnologiju obrade poput iskusnih tehnologa.

Izlazni izveštaji

Automatizam u izradi tehnologije ide do samog kraja, jer SolidCAM omogućava definisanje izlaznih izveštaja, operacionih lista, lista reznog alata sa informacijama potrebnim za umeravanje i planova stezanja. Izveštaji i dokumentacija se mogu prilagoditi kompanijskom standardu i prevesti na srpski jezik. Inženjeri firme Solfins mogu za vas da odrade kompletno prilagođavanje softvera i izlazne dokumentacije.

Simulacija procesa obrade

Jasan virtuelni prikaz uklanjana materijala tokom obrade i simulacija putanje alata. Simulacija kinematike mašina uz detekciju kolizije između svih elemenata mašine, alata i obratka u realnom vremenu. Jasan prikaz preostalog materijala nakon završetka svake tehnološke operacije

G-kod za upravljanje CNC mašinama

Upravljački G-kod fajl je u potptunosti prilagođen sintaksi svake CNC mašine. Postprocesiranje upravljačkog G-kod fajla za prebacivanje putanje alata koju vidite na simulaciji na konkretnu CNC mašinu, izvodi se pritiskom na dugme i izborom mašine sa liste svih mašina u vašoj firmi. Stručni tim kompanije Solfins je sposoban da prilagodi sintaksu G kod fajla svakoj CNC mašini, bez obzira na tip i godinu proizvodnje.

Besplatno testiranje modula i iMachining tehnologije

SolidWorks korisnici koji nemaju CAM rešenje, ili imaju samo neke od SolidCAM modula, ali i korisnici koji nemaju ni odgovarajuće CAD rešenje, mogu preuzeti besplatnu verziju svih SolidCAM modula, zajedno sa iMachining tehnologijom, i testirati 60 dana - See more >

SolidCAM Intro

 
 

Šta možemo da uradimo za vas?

Implementacija, obuka i podrška 

Pored efekata koje primena SolidCAM softvera može da donese vašoj firmi, dodatni ako ne i značajniji efekat za podizanje produktivnosti i profitabilnosti vaše firme su usluge firme Solfins, koje dodaju vrednost na sam softver.

Prilagođavanje i implementacija softvera za vašu primenu 

Kvalitetna obuka za vaše tehnologe

Kontinuirana tehnička podrška u toku korišćenja softvera daje vam garanciju da vaše mašine neće stajati u praznom hodu dok tehnolozi samostalno rešavaju probleme sa softverima i postprocesorima

Izrada postprocesora

Izrada kvalitetnih postprocesora koji obezbeđuju NC kod (G-kod, Heidenhein jezik, woodwop jezik...), koji se bez ručne dorade i prilagođavanja može slati na CNC mašinu. Naši postprocesori mogu da reše većinu vaših zahteva. G-kod u sebi može da sadrži i kompletnu informaciju o operacijama, vremenima i umeravanju alata, čime se smanjuje potreba za komunikacijom tehnologa i operatera na mašinama i smanjuje mogućnost greške. Naši postprocesori mogu da reše i specifične zahteve kada se traži da se upravljački G-kod programi ispisuju u vidu potprograma ili da prate specifičnu sintaksu vaše mašine ili su posledica loše podešenih parametara mašine. 

Saznaj više i nađi postprocesor >

Kreiranje centralizovane tehnološke baze:

Reznih alata sa tipskim režimima

Materijala obradaka, koji skladište režime u zavisnosti od izabranog reznog alata

Tipskih operacija i šablona za tipske operacije

Izlazni izveštaji prilagođeni standardima vaše firme:

Liste tehnoloških operacija sa vremenima obrade

Planovi stezanja

Rezni alati po operacijama sa kompletnim skupom informacija potrebnim za umeravanje i pripremu

Ubrzaj mašine!

Solfins isporučuje konsalting, implementaciju, obuku, tehničku podršku, postprocesore...

Traži ponudu>

Najeminentnija imena u mašinskoj obradi u Srbiji koriste rešenja i podršku Solfins 3D Kompanije.

 Pogledajte ko su oni i kako smo im pomogli.