SOLIDWORKS Plastics

Simulacija procesa brizganja plastike

Reference >>
Odoo image and text block

SolidWorks Plastics

SOLIDWORKS Plastics je softversko rešenje za simulaciju procesa brizganja plastike. 

Softver predstavlja dodatni modul SolidWorks 3D CAD softvera i idealno je rešenje za firme koje razvijaju svoje proizvode i alate u SolidWorks 3D CAD softveru, jer omogućava lako sprovođenje velikog broja iteracija koje nastaju kao posledica izmena i sagledavanje uticaja izmena na tehnologičnost procesa brizganja.

Svaka izmena se automatski propagira sa dela na konstrukciju alata i parametre u simulaciji, pa je samo potrebno osvežiti rezultate bez prolaska kroz postavku ulaznih parametara.

 
 

Kako će vam pomoći SolidWorks Plastics?

The software answers the following questions:

Can it be poured?

How long will the cycle of injection and cooling be?

How many castings does it need and where should they be positioned?

How should the casting tools be balanced with other parts?

Where can defects from and how much will the parts be deformed after cooling?

Where should the canals for cooling be placed and how should the be dimensioned?

 
 

Osnovne funkcionalnosti

Simulacija injekcionog livenja plastike

Napredne funkcionalnosti SOLIDWORKS Plastics softvera pomažu konstruktorima plastičnih delova da još u ranim fazama razvoja uoče probleme koji mogu nastati u procesu proizvodnje. Simulacijom injekcionog livenja plastike mogu se odrediti:

 • Pozicije na kojima se u procesu livenja zarobljava vazduh (Air Traps)

 • Linije spajanja (Weld Lines)

 • Ulegnuća koja nastaju po hlađenju (Sink Marks)

 • Druge brojne analize (različite temperature, pritisci, zaostali naponi nakon livenja...)

Simulacija hlađenja delova u alatu i njegove deformacije

Konstruktorima alata SOLIDWORKS Plastics nudi mogućnost simulacije procesa hlađenja, definisanje optimalnih dimenzija i pozicija kanala za hlađenje uz određivanje predvidive deformacije plastičnog dela nakon hlađenja.

SOLIDWORKS Plastics omogućava određivanje neunifornmnog procenta skupljanja u tri upravna pravca što je česta pojava kod složenih plastičnih delova. 

Određivanje optimalnog mesta ulivanja

SOLIDWORKS Plastics pomaže konstruktoru u određivanju optimalnog mesta ulivanja plastike u alat uzevši u obzir brojne parametre, kao što su pad pritiska, balansiranje ulivnih sistema i simulacija ispunjavanja kalupnih šupljina.

Određivanje optimalnih parametara mašine

SOLIDWORKS Plastics može izvršiti simulaciju uticaja dejstva naknadnog pritiska (Packing) koja omogućava određivanje optimalne vrednosti trajanja procesa i vrednosti naknadnog pritiska. Ova analiza omogućava simulaciju ponašanja plastike nakon ispunjavanja kalupne šupljine pod uticajem naknadnog pritiska.

Integracija sa SOLIDWORKS 3D CAD-om

Zahvaljujući Add-In integraciji u SOLIDWORKS 3D CAD softveru, SOLIDWORKS Plastics izmene 3D modela može automatski propagirati na simulaciju injekcionog livenja plastike.

Napredna baza materijala

U okviru SOLIDWORKS Plastics softvera integrisana je napredna baza sa preko 4000+ različitih materijala sa podacima dobijenim od komercijalnih proizvođača.

Kome je namenjen SOLIDWORKS Plastics

Razvoj sopstvenih proizvoda

SOLIDWORKS Plastics omogućava tehnološku optimizaciju plastičnog dela još u fazi razvoja, smanjujući vreme lansiranja proizvoda, broj grešaka nastalih u fazi razvoja kao i ukupne troškove razvoja i proizvodnje.  

Konstrukcija alata za injekciono livenje plastike

SOLIDWORKS Plastics nudi funkcionalnosti određivanja skupljanja delova pri njihovom hlađenju u alatu, napredno balansiranje i optimizaciju kanala za hlađenje ali i ulivnih sistema. Omogućava konstruktoru da iz prvog pokušaja dobije najbolji mogući kvalitet alata i odlivaka koji iz njega izlaze.

Brizganje (livenje) plastike

Omogućava optimizaciju proizvodnog procesa zahvaljujući mogućnosti određivanja najoptimalnijih parametara mašine. Suštinski je moguće napraviti uštede u ciklusnim vremenima, utrošku električne energije i poboljšati kvalitet delova kroz podešavanje parametara mašine za brizganje i definisanja pritiska brizganja, temperature, ciklusa i dužine delovanja naknadnog pritiska.

Daje odgovor na pitanja:

 • Kada je deo dovoljno čvrst za izbacivanje?

 • Koliko dugo treba da deluje naknadni pritisak?

 • Deformacije o udubljenjima nakon izbacivanja i hlađenja?

Svi koji žele da rade najzahtevnije poslove sa najvećim profitom

Mnoge od navedenih aplikacija je moguće testirati i isprobavati na mašini, ali najniži ciklusi uz minimalan utrošak energije i vrhunski kvalitet su funkcija mnogo parametara koji međusobno utiču jedan na drugi. ne dozvolite regleru da bude menadžer vaše firme, već mu pomozite sa unapred definisanom kombinacijom parametara brizganja koji će mu olakšati puštanje proizvodnje sa optimalnim parametrima.

Uvedite sistem u vašu proizvodnju. Ako imate razvoj proizvoda, alatnicu i brizganje, a nemate SolidWorks Plastics, ta činjenica vas na godišnjem nivou košta pet puta više nego investicija u softver i obuku ljudi!

Zovite nas da postavimo sistem rada i da obučimo vaše ljude da vam prave svakodnevne uštede!

 
 

SOLIDWORKS Plastics paketi

SOLIDWORKS
Plastics Standard

Osnovni SOLIDWORKS Plastics paket, omogućava simulaciju injekcionog procesa livenja i određivanja osnovnih parametara i karakteristika izlivenog plastičnog dela
 • Simulacija injekcionog procesa livenja plastike
 • Određivanje vrednosti sile zatvaranja (Clamp Force), linije spajanja (Weld Lines), vazdušnih čepova (Air Traps), vremena hlađenja,...
 • Baza od preko 4000+ materijala od komercijalnih proizvođača
 • Kreiranje automatskih izveštaja simulacija u Wordu, Excelu i HTML-u

SOLIDWORKS
Plastics Professional

Professional Plastics paket sadrži sve funkcionalnosti kao i Standard paket, ali i podršku za projektovanje i optimizaciju ulivnih kanala, određivanje zapreminskog skupljanja...
 • SOLIDWORKS Plastics Standard +

 • Simulacija Multi-Shot i Co-Injection livenja, kao i simulacija livenja termoreaktivnih plastičnih masa (Thermosets)

 • Podrška za Multi-Cavity i Family kalupe
 • Projektovanje i optimizacija toplih i hladnih ulivnih kanala
 • Određivanje zapreminskog skupljanja izlivenog plastičnog dela po procesu livenja

SOLIDWORKS
Plastics Premium

Premium Plastics paket sadrži sve funkcionalnosti kao i Professional paket, ali i mogućnost projektovanja i optimizacije kanala za hlađenje, određivanja zaostalih napona...
 • SOLIDWORKS Plastics Professional +
 • Određivanje parametara procesa livenja, stvarno vreme hlađenja dela, temperatura plastične mase i izlivenog dela na kraju procesa livenja
 • Projektovanje i optimizacija kanala za hlađenje plastičnog dela
 • Određivanje deformacija izlivenog plastičnog dela usled zaostanih napona
 • Podrška za umetke u alatu

Kome ja namenjen SolidWorks Plastics?

Detaljan članak o primeni >>

Baviš se razvojem proizvoda ili konstrukcijom alata?

Ako te zanima ceo proces, pročitaj ovo >>