02. DELMIAWorks IMP Foundation System Parameters Part 1

Da biste razumeli kako softver radi ili da biste dobili ponašanje koje želite, bitno je da se upoznate sa sistemskim parametrima, jer u mnogim segmentima jedan check-box, može da vam da funkcionalnost koja vam treba ili da vam je oduzme. Naravno tu su i brojne liste i informacije kojima treba "nahraniti" softverkako biste počeli sa radom.

Pregledi
4 Total Views
4 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website