09. DELMIAWorks IMP Foundation Inventory Locations and Transactions

DelmiaWorks kao WMS ili Warehouse Management Softver ili rešenje za upravljanje magacinskim poslovanjem se oslanja na magacinske lokacije i njihove transakcije. Nema praćenja i planiranja bez definisanja leyout-a vaše fabrike sa naznačenim magacinskim lokacijama. Imajte u vidu da ove lokacije nisu samo lokacije administrativnog tipa, poput lokacija u nekim ERP sistemima. Ove lokacije imaju finansijsku pozadinu ali u isto vreme predstavljaju fizičke lokacije u samom magacinima ali i u okviru celokupnog proizvodnog pogona. Ovaj materijal vas uvodi u koncept lokacija i transakcija.

Pregledi
0 Total Views
0 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website