15. DELMIAWorks IMP Foundation Purchase Order Receipts

Prijem u magacin je mesto na kome započinjete da budete savesni i da primate samo ono šta je neko ovlašćen poručio i to u količini, ceni i kvalitetu sa mogućnošću kasnijeg praćenja šarži i serijskih brojeva. Zato polako i pažljivo kroz ovu lekciju.

Pregledi
0 Total Views
0 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website