CATIA 3DEXPERIENCE.

"OBLIKUJMO SVET U KOJEM ŽIVIMO SA CATIA"

PREUZMI BROŠURU (2022)

Sve već znate o CATIA rešenjima? Tražite cene paketa!

CATIA 3DEXPERIENCE - Тri glavne grupe korisnika

CATIA SOFTVER JE PRIMENJEN U RAZLIČITIM TEHNIČKIM DISCIPLINAMA

 

Industrijski dizajneri

CATIA APLIKACIJE ZA KREATIVAN INDUSTRIJSKI DIZAJN

 

Mašinski inženjeri

CATIA APLIKACIJE ZA KONSTRUKTORE I PROJEKTANTE

 

Sistem inženjeri

CATIA APLIKACIJE ZA MEHATRONIČARE, ELEKTROINŽENJERE, PROGRAMERE

Radite za automobilsku ili avio industriju i od vas se zahteva da koristite CATIA V5!

 
 

Catia kreativni industrijski dizajner

 Da bi vaš proizvod izgledao dobro i bio privlačan za krajnje korisnike, zaslugu ćete podeliti sa CATIA softverom koji kroz svoje robusne funkcije omogućava:

 • Da površine na proizvodu budu glatke i obezbede dobar vizuelni efekat i adekvatno prelemanje svetlosti na finalnom proizvodu (Class A Surfaces)
 • Laku proizvodnju usled poštovanja ograničenja koje konvencionalne tehnologije za proizvodnju zahtevaju (kontinuitet površina, livački uglovi…)
 • Pripremu za 3D štampu koja se neminovno nameće kao proizvodna tehnologija budućnosti
 • Reverzni inženjering i obradu modela (oblaka tačaka) dobijenih 3D skeniranjem

Pogledajte više o Catia aplikacijama za industrijski dizajn ispod na stranici

 
 

Catia konstruisanje i projektovanje

Skup alata za razvoj proizvoda bilo koje složenosti, sa rešenjima za sve industrije, poput delova od plastike, odlivaka, otkovaka, konstrukcije alata za plastiku, razvoja kompozita, delova od lima… Sa CATIA softverom inženjeri mogu da se oslone na alate za 3D modeliranje sa kojima mogu definisati kompletan mehanički proizvod, uključujući tolerancije, 3D PMI (Product Manufacturing Information), kinematiku i kompleksnu strukturu...

Više o Catia Engineering aplikacijama niže na stranici

 
 

Catia sistem inženjering

Proizvodi današnjice nisu više isključivo u mehaničkom ili elektro domenu. Za veliki broj proizvoda neophodno je razviti i elektro i mehaničke podsisteme i na to dodati softver i logiku rada. Spram te logike, softvera i matematičkih modela koji se razviju za ponašanje svih komponenti u sistemu moguće je simulirati i testirati funkciju kompleksnih sistema. Sada je sve to moguće unutar CATIA 3DEXPERIENCE softvera.

Catia Industrijski dizajn

APLIKACIJE ZA SKICIRANJE, MODELIRANJE, RENDER...

Odoo - Sample 1 for three columns

Skiciranje i modeliranje

3D skiciranje, Virtual Clay modeling, Photo to Shape su samo neke od aplikacija koje sadrži ovaj paket za Catia 3DEXPERIENCE industrijski dizajn

Natural Sketch

Odoo - Sample 2 for three columns

Detalji oko površina

Verovatno jedan od najmoćnijih, ako ne i najmoćniji alat za rad sa površinama bilo koje kompleksnosti

Imagine & Shape

Catia Design & Engineering aplikacije

NAJČEŠĆE PRIMENJENE CATIA 3DEXPERIENCE APLIKACIJE

 

CATIA SheetMetal Designer (SMW-OC)

Rešenje za osnovne delove, sklopove, crteže kao i napredne delove od lima sa setom komandi za sve od ideje do proizvodnje. Dostupno i kao trajna licenca a i kao deo 3DEXPERIENCE platforme u vidu cloud/on premise aplikacije za kontinuirano korišćenje ili upotrebu po projektu!

Više o ovoj aplikaciji

 

CATIA Mechanical Designer (MDG-OC)

Moćan set alata za delove, sklopove i crteže bilo koje složenosti. Obuhvata komande za širok spektar mašinskih disciplina i ne uključuje rad sa površinama. Ova konfiguracija uključuje i upravljanje dokumentacijom, izmenama i sastavnicama.

Više o ovoj aplikaciji

 
CATIA Mechanical & Shape Designer (MES-OC)

Rešenje za napredne delove, sklopove, crteže kao i napredan rad sa površinama. Jednostavno najjači paket Catia 3DEXPERIENCE koji konstruktor opštih mašinskih konstrukcija ili projektant može da zahteva.

Više o ovoj aplikaciji

 
CATIA Mechanical Engineer (M3K-OC)

Sadrži sve što i MECHANICAL DESIGNER (MDG-OC) aplikacija uz dodatak za simulaciju kompleksnih mehanizama i statičku strukturnu simulaciju metodom konačnih elemenata.

Više o ovoj aplikaciji

 
CATIA 3D Tolerancing & Annotation Designer (TAD-OC)

Specijalan Catia 3DEXPERIENCE modul za podršku proizvodnji (MBD) gde je glavni izvor informacija 3D model i 3D kotirane geometrijske karakteristike (FTA).

Više o ovoj aplikaciji


CATIA Function Driven Generative Designer (GDE-OC)

Definišite ciljnu funkciju, ograničenja u geometriji, performansama proizvodnoj tehnologiji dela i prepustite softver da vam predloži optimizovana geometrijska rešenja.

Više o ovoj aplikaciji

CATIA Mold & Tooling Designer (MTG-OC)

Kompletno rešenje za konstrukciju alata bilo koje kompleksnosti sa automatizmima za brzi dizajn koncepta alata, detaljnu konstrukciju i definiciju tehničke dokumentacije, izvod sastavnica za brzo poručivanje standardnih komponenti...

Više o ovoj aplikaciji

Primer primene CATIA Mold & Tooling Designer (MTG-OC)

Specijalističke CATIA aplikacije

MOLD, COMPOSER, Wire harness, piping, cabling, fluid, tubing, cabletray...

Odoo - Sample 1 for three columns

Mechanical Shape Refinement Designer (SUM-OC)

Kompletno rešenje za najviši nivo modeliranja površina sa specijalnim alatima za konverziju i poboljšanje kvaliteta površine

Više o ovoj aplikaciji

Odoo - Sample 3 for three columns

 Composites Designer (COD)

Dizajn i konstruisanje delova i sklopova od kompozitnih materijala

Više o ovoj aplikaciji

Odoo - Sample 1 for three columns

Mold & Compensation Engineer (MOD-OC)

Konstrukcija alata deformisanog odlivka dobijenog iz simulacija

Više o ovoj aplikaciji

 
Odoo - Sample 1 for three columns

Templates & Rules Designer (TER-OC)

Increase design robustness and productivity, and reduce errors, by capturing company know-how and best practices in all design processes.

Više o ovoj aplikaciji

Odoo - Sample 1 for three columns

Stamping Die Engineer (STD)

Deformacija lima sa svim potrebnim alatima za predvidivost proizvodnog procesa (štanc alati)...

Više o ovoj aplikaciji

Odoo - Sample 1 for three columns

Electrical 3D & Manufacturing Engineer (ELM)

Aplikacija specijalizovana definisanje 2D i 3D elektro, fluid, HVAC podsistema kao i automatizovano kreiranje dokumentacije za proizvodnju (formboard)...

Više o ovoj aplikaciji

Odoo - Sample 2 for three columns

Electrical Harness Manufacturing Engineering (EMP)

Generate a flattened definition of the 3D wire harness design to create manufacturing form-boards and harness documentation

Više o ovoj aplikaciji

Odoo - Sample 2 for three columns

Electrical 3D Systems Designer (ELG)

Design wiring and electrical instalations.

Više o ovoj aplikaciji

Odoo - Sample 1 for three columns

CATIA Systems Schematic Engineer (TIC)

Aplikacija specijalizovana definisanje elektro, fluid, HVAC podsistema...

Više o ovoj aplikaciji

Odoo - Sample 2 for three columns

Electrical 3D Systems Designer (ELG)

Design wiring and electrical instalations.

Više o ovoj aplikaciji

Odoo - Sample 1 for three columns

CATIA Reverse Engineer

Aplikacija specijalizovana za reverzni inženjering i iskorišćenje geometrije iz skeniranih i neutralnih formata

Više o ovim aplikacijama

Radite za automobilsku ili avio industriju i od vas se zahteva da koristite CATIA V5!

Treba vam upravljanje CATIA podacima pogledajte 3DEXPERIENCE platformu

Odoo image and text block

Integrišite virtuelno testiranje proizvoda u svoje razvojne projece!

CATIA 3D CAD rešenja besprekorno se nastavljaju na SIMULIA aplikacije za virtuelno testiranje proizvoda na 3DEXPERIENCE platformi:

 • testirajte delove i sklopove

 • vratite rezultate u fazu konstrukcije i napravite izmene

 • testirajte različite opcije geometrije i materijala

 • ubrzajte proces razvoja u najjeftinijoj - prvoj konceptualnoj i projektnoj fazi

Budite sigurni da ste napravili najkvalitetniji proizvod sa optimalnom cenom proizvodnje!

SIMULIA >

10 RAZLOGA ZAŠTO CATIA 3DEXPERIENCE

 1. Mogućnost da se modelira "bilo šta" - modeli bilo koje veličine i složenosti

 2. Lako za učenje - online eLearning dostupan svima za svaku Catia aplikaciju

 3. Lako ponovno iskorišćenje jednom kreirane geometrije iz raznih izvora - da li iz oblaka tačaka ili iz neutralnih CAD formata - Catia omogućava maksimalno iskorišćenje prethodno uloženog truda, geometrical set...

 4. 3DEXPERIENCE CATIA dozvoljava rad sa sklopovima preko milion komponenti tako da radite sa velikim sklopovima sa lakoćom. 

 5. Integrisana strukturna simulacija - nema pripreme modela za simulaciju već se koristi isti izvor podataka.

 6. Simulacija mehanizama integrisana u Assembly aplikacije tako da se dinamičke i kinematske veze iskoriste iz strukture sklopa za simulaciju i analizu bez posebne pripreme.

 7. Projektovanje za proizvodnju - integrisani alati za predviđanje proizvodnosti zavosno od materijala dela (brizganje, livenje, deformacija lima, mašinska obrada, zavarivanje, 3D štampanje)

 8. Model Based Definition - svaka aplikacija ima integrisane alate za 3D kotiranje i anotaciju bez potrebe za pravljenja tradicionalnih 2D crteža.

 9. Integrisan PDM i PLM tako da se svaki model kreira direktno u sistemu koji upravlja dokumentacijom, prati verzije i konsoliduje izmene.

 10. 3DEXPERIENCE CATIA aplikacije za različite discipline u jednom jedinstvenom data modelu - elektro inženjeri, mašinski inženjeri, embedded i system inženjeri imaju svoje aplikacije radi potpune virtualne definicije proizvoda.