DELMIAWorks MFG Foundation Rework Processes for Assembly Track

Rework Process je u stvari doradni proces koji može a ne mora da se desi. Kroz ovaj proces se vodi utrošeno vreme i troškovi za sve dorade koje su nastale kao posledica kontrole kvaliteta. Delmiaworks sumira sve troškove iz svih proizvodnih operacija koji su nastali kao posledica dorada i predstavlja ih kao trošak kvaliteta ili Cost of Quality. Na ovaj način se sagledava opravdanost investicije u podizanje nivoa kvaliteta na nivou cele firme jer je jasno koliko vas košta odsustvo kvaliteta.

Pregledi
0 Total Views
0 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website