DELMIAWorks MFG Foundation Final Assembly Reporting

Final assembly Reporting je procedura koja se izvodi kada se završi poslednji proces u okviru Assembly 1 Bom-a. Tada se poluproizvod ili gotov proizvod stavljaju na stanje sa svojom normativnom ili ostvarenom cenom i proizvedenom količinom. same ulazne komponente i materijali se skidaju sa stanja na svakom od procesa, onda kada se proces završi a vrednost zaliha se povećava na nedovršenoj proizvodnji.

Pregledi
1 Total Views
1 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website