DELMIAWorks MFG Foundation Assembly Line Clearance

Assembly Line Clearance je opciona procedura za proizvodne operacije koje zahtevaju da supervizor odobri početak operacije. To znači da operater ne može samostalno da otpočne operaciju bez supervizora. U većini firmi i procesa se ova opcija možda i neće koristiti ali je dobro da znate da postoji i da možete nekada da je upotrebite.

Pregledi
1 Total Views
1 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website