DELMIAWorks MFG Foundation Finite Scheduling for ASSY

U ovoj lekciji se pokriva terminiranje procesa ili operacija iz radnih naloga na bazi konačnih resursa. Sistem prema konfiguraciji sam raspoređuje procese na radne centre i postavlja ih u redosledu i trajanju usklađeno sa dogovorenom isporukom proizvoda.

Pregledi
1 Total Views
1 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website