DELMIAWorks MFG Foundation Assy Processes

DelmiaWorks Assembly BOM i Assembly Process su pojmovi koji bi mogli odgovarati respektivno tehnološkom postupku i tehnološkoj operaciji. Proces se može kreirati i koristiti ekskluzivno u jednom BOM-u ili postupku a može da se koristi i u više postupaka ako predstavlja univerzalnu instrukciju koja ostaje ista bez obzira na proizvod koji se pravi.

Pregledi
1 Total Views
1 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website
Additional Resources
Join Course to download resources