DELMIAWorks MFG Foundation Assy Track Session.mp4

Ako ne želimo fino da terminiramo radne naloge ili ako za neke procese nemamo klasične mašine ili radne centre onda je assembly Track najbolje rešenje za pregled svih poslova u okviru proizvodne ćelije, planiranje i čak evidentiranje same proizvodnje. Mnogim firmama će ovo okruženje biti sve što im je potrebno da vode svoju proizvodnju. Svi procesi iz radnih naloga koje posmatramo u Assembly Track aplikaciji se mogu fino terminirati u Scheduling aplikaciji, pa možemo dobiti najbolje iz sveta terminiranja proizvodnje na bazi konačnih i beskonačnih resursa.

Pregledi
0 Total Views
0 Members Views
0 Public Views
Akcije
0 Likes
0 Dislikes
0 Comments
Share on Social Networks
Share Link
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website