Kako Solfins koristi 3DEXPERIENCE platformu za internu komunikaciju i marketing projekte?
Direktna komunikacija svih timova na projektima bilo koje vrste

Solfins se od 2020. godine opredelio za primenu 3DEXPERIENCE platforme kao primarnog internog alata za sve naše timove: inženjering, prodaja i marketing, implementacija projekata kod klijenata, usluge 3D štampe i 3D skeniranja, itd. 

Na jednom mestu stoje nam svi projekti, definisani su kanali komunikacije po timovima, raspoređene korisničke role prema potrebama svakog člana organizacije, i veoma brzo pokazale su se sve prednosti Platforme. Navešćemo ovde samo nekoliko primera kako je platforma uticala na internu komunikaciju u Solfinsu.

Solfins timovi na 3DEXPERIENCE PLATFORMI

Odoo - Sample 1 for three columns

Solfins inženjering tim

"EVO ŠTA MI ZAPRAVO ZNAMO I RADIMO"

Inženjering tim, sa kojim je Solfins i počeo kao firma, ali koji je uvek bio izdvojen od drugih timova zbog specifičnih poslova kojima se bavi na velikim projektima uglavnom za inostrane klijente, sada nam je svima nekako "bliži", jer vidimo njihove projekte, njihove probleme sa kojima se suočavaju, i načine kako ih rešavaju. 

Ova interna "vidljivost" vrlo brzo je dovela i do prvih projekata za klijente u Srbiji sa kojima rade timovi za implementacije.

Tim za konsalting mogao je svojim klijentima (i sa mobilnog telefona) da prikaže šta sve naš inženjering može da uradi za njih, i tako su vrlo brzo identifikovane prilike za saradnju kakva je bila optimizacija robotske ruke za IML Robota u kompaniji Inmold, koja je i sama jedan od prvih korisnika 3DEXPERIENCE platforme u Srbiji.

Na kraju, zahvaljujući Platformi, marketing tim je dobio instant pristup celom projektu, i mogao je samostalno da kreira studiju slučaja (na linku iznad), i to koristeći sadržaje na 3D Swym aplikaciji:

 • Wiki stranice tog projekta gde može da se pročita problematika projekta i ostvareni rezultat

 • Media fajlovi koje je inženjering već uploadovao na platformu tokom rada na projektu (npr. slike simulacija)

 • 3D Drive gde su bili dostupni 3D modeli za samostalno kreiranje slika iz željenog ugla

 • komentari ispod postova na Platformi gde je moglo da se pita za pojašnjenja od strane učesnika projekta i na kraju da im se ostavi link ka pripremljenoj stranici na sajtu koju su mogli da pregledaju pre objave, itd.

Naravno, ova komunikacija je dvosmerna jer sada i inženjering vidi šta ostale kolege rade, upoznaju firme sa kojima radimo, i prosto su u toku sa drugim projektima firme koji ih obično mimoilaze.

Odoo - Sample 2 for three columns

Tim za implementacije

"IMAŠ SLIČAN PRIMER NA WIKI"

Solfins ima desetine kreiranih primera implementacija kod klijenata i dobar deo toga već jeste na sajtu.

Međutim, javno dostupne informacije ograničene su dogovorenim okvirom sa klijentom, fokusom na izlazni rezultat šire gledano, i uvek nedostaju dragocene tehničke informacije koje kreiraju svojevrsni interni "know-how" svake kompanije.

Godinama su se razni ovi primeri implementacija nalazili na više lokacija u internoj PDM strukturi, nisu bili dostupni svima (naročito kolegama koji nisu ni imali pristup našem PDM-u jer im po prirodi posla nije ni bio potreban). 

To je otežavalo obuku novih ljudi, brzu razmenu informacija za svaku novu implementaciju koja je svoj primer mogla naći u prethodnom Solfins iskustvu, itd. 

Koristeći 3DEXPERIENCE Wiki stranice na 3D Swym aplikaciji mogli smo konačno na jednom mestu struktuirati sve naše studije slučaja, sa dodatnim opisima, pratećim fotografijama, detaljnim tehničkim uputstvima, dogovorenim ciljevima i načinu izvedene implementacije. 

Kada je to postavljeno za "stare" implementacije, isti proces pokrenuli smo i za sve nove - samo što sada, uz Wiki stranice koje su rezervisane za "know-how" za ono što je već dogovoreno, koristimo i druge tipove postova na 3D Swym dok dolazimo do rešenja u procesu komunikacije sa klijentima:

 • Task - za zadatke za stavke koje treba definisati, ispitati, potvrditi sa proizvođačem softvera, sa aplikativnim timom ili sa klijentom i preneti dalje klijentu

 • Idea - za rešavanje pojedinačnih segmenata ili faza implementacije, procesa rada, sabiranje primera koje možemo da iskoristimo za novi projekat

 • Media - za posebne medijske sadržaje koji u slici i sličnim vizuelnim formatima daju jasna objašnjenja šta treba da se radi (šeme, uputstva, print-screen-ovi, hijerarhija, itd)

 • Post - obični postovi sa presekom statusa projekta i obaveštavanje celog tima o predlozima koji će biti ili već jesu dostavljeni klijentu, sa povratnim informacijama.

Odoo - Sample 3 for three columns

Tim za tehničku podršku

"POSTAVIO SAM NA PLATFORMU"

SolidWorks, CATIA, SolidCAM, PDM, Composer, Electrical, Simulation, itd, već odavno su softveri za koje imamo uvek nekog dostupnog u timu aplikativnih inženjera za tehničku podršku. 

Međutim, svaki od ovih softvera svake godine se unapređuje, izlaze novi update-i, nove verzije, neki alati se gase, neki menjaju, softverski paketi dobijaju nove aplikacije koje su uključene za klijente na održavanju, a tehnička podrška mora biti uvek u korak sa svim ovim novim informacijama.

3DEXPERIENCE platforma je tako kod nas postala i sinonim za ažuriranje svih članova tima. Dovoljno je da jedan član tima istraži neku novu funkcionalnost, prepozna neki problem u test verzijama softvera, ili prepozna korisno unapređenje koje klijenti često traže, i on može da sažme celu priču na 3DEXPERIENCE platformu, da taguje kolege koje bi to naročito zanimalo, dok će svi ostali članovi tima (i ne samo njegovog tima), videti ovu informaciju na platformi kad god da svrate da pregledaju novosti.

Tako, umesto: "Poslaću ti link, samo da nađem gde sam to gledao na YouTube-u", ili "Imam u PDM-u pokušaj da nađeš, ali to sam spremao za neku prezentaciju pa moram ja da pogledam da ne gubiš vreme", pretvorilo se u jednu jedinu rečenicu koju razumeju svi: "POSTAVIO SAM NA PLATFORMU".

Tamo će za par sekundi svi naći bilo koji sadržaj koristeći osnovni brzi pregled novosti na svim kanalima komunikacije na 3D Swym aplikaciji, ili, ako je nešto već deo starije arhive, koristeći "6W Tags" da precizno lociraju sadržaj prema autoru, temi, vremenu kad je objavljeno, itd.

Naročitu vrednost za našu podršku Platforma pokazuje kod eksploatacije prethodno pomenutih Wiki stranica sa opisima implementacija kod svakog klijenta. 

Zahvaljujući njima, tim aplikativnih inženjera postao je znatno efikasniji jer, na svaki upit za tehničku podršku koji se tiče i složenijih implementacija kod klijenata, može za par minuta da sagleda širu sliku konkretnog problema ili pitanja klijenta, da vidi šta ima implementirano, zašto je tako urađeno, koje su posledice eventualnih izmena, i ko je od kolega upućen u celu priču da može da pruži najbolji savet.

Odoo image and text block

Direktan prikaz 3D modela!

Koliko vašem marketingu i prodaji ovo vredi? (Našem vredi mnogo)

3DEXPERIENCE platforma godišnje može da uštedi stotine sati komunikacije i gigabajte prostora na raznim platformama za komunikaciju samo zahvaljujući tome što i ne-inženjeri u kolektivu imaju pristup 3D fajlovima:

 • inženjeri ne troše vreme za eksport 3D CAD fajlova u STL, step ili druge jednostavnije formate da drugi mogu da otvaraju

 • inženjeri ne moraju sami da rotiraju 3D modele dok ih neko navodi na pravi ugao koji je potreban za poster, objavu na društvenim mrežama, sajam, itd.

 • ne mora da se razmenjuje stotine print screen-ova kroz desetine mejlova, chat-ova, foldera na serveru..

Prosto, marketing i prodaja dobiju bezbedan link koji otvore i sa mobilnog telefona kroz pretraživač bez potrebe da instaliraju bilo kakvu aplikaciju!

3D model na 3DEXPERIENCE >

Primer iz Solfins prakse - 3D štampa maketa za klijenta

3DEXPERIENCE platforma bila je centralno mesto komunikacije za projekat izrade šest maketa 3D štampom za klijenta:

 • SolidWorks fajlovi su čuvani direktno na Platformi
 • pristupali su im svi uključeni u projekat preko bezbednog linka - marketing i menadžment Solfinsa i klijenta, inženjeri Solfinsa i klijenta
 • fajlovi su stajali u originalnoj SLDPRT ekstenziji - kao pojedinačni modeli i sklop
 • sklop se lako otvarao, pregledao, rotirao, uveličavao - kroz pretraživač, i na osnovu toga davane su povratne informacije u svakom trenutku celog projekta, uz jednostavno praćenje stepena završenosti projekta u odnosu na zadate rokove.

3D štampa maketa fabrike >

Odoo - Sample 1 for three columns

Konsalting tim za softverska rešenja

"EVO VAM PRIMER"

Kako je to izgledalo nekada:

 • konsultant sedne sa klijentom, razgovara o problemu i predlaže rešenja

 • ali, često je potrebno da potvrdi informacije od svojih inženjera koji treba da isporuče dogovoreno, da dobije njihove procene, itd.

 • kao ispomoć da objasni sagovornicima rešenja koja nudi imao je davno samo brošure, zatim Power Point prezentacije, zatim i linkove ka nekim stranicama na internetu, ali to je i dalje ograničavalo dostupne informacije

Kako to izgleda u Solfinsu danas:

 • kolega konsultant najavi posetu klijentu i zamoli kolegu da odreaguje kad mu stigne notifikacija na platformi (jer bez obzira na sve prednosti platforme i mogućnost da nas odmah obaveštava o svemu što se događa svi mi filtriramo šumove koji mogu da nam ugroze efikasnost u radu pa ako je neko od nas zauzet prosto se isključi sa platforme i notifikacija u tom trenutku)

 • kolega na sastanku sedne sa klijentom, pokazuje primere na Platformi i demonstrira moć platforme postavljajući na nju direktno pitanje koje se pojavi na tom sastanku

 • taguje kolege koji bi trebalo da znaju odgovor, i on se ubrzo pojavi na platformi (bez molbe za reakciju unapred odgovor će stići u par sati ako smo zauzeti drugim stvarima, pa je ovaj mali trik neophodan da bi sastanak tekao u realnom vremenu)

 • kolegama stigne notifikacija, ne ignorišu je zbog prečih poslova trenutno jer im je najavljeno da odreaguju, i odmah na platformi postave svoj odgovor, postave link za sličan primer koji je već na platformi, ili pošalju odgovarajuću sliku umesto odgovora.

Pri čemu, ovakva komunikacija nije neophodna samo da nekome pojasni platformu. Ako proizvodite mašine na primer, vi isto tako možete da sednete sa klijentom na sastanak, zadužite svoje kolege da prate notifikacije sa vaše platforme, da uživo postavljate pitanja klijenta i da dobijate odgovore u realnom vremenu - uz mnogo manji utrošak radnih sati za sam sastanak, ali uz vredan doprinos kolega.

Prošlo je vreme brošura, PPT-a, pa i linkova - neka demonstracije vaših proizvoda zaista budu interaktivne!

Pokažite klijentima da imate uređen sistem interne komunikacije, jer to njima garantuje da su vaši proizvodi i vaše post-prodajne usluge bez konkurencije.

Odoo - Sample 2 for three columns

Tim za prodaju i marketing

"IMAJU NOVU AKCIJU"

Solfins sarađuje sa brojnim svetskim brendovima u oglasti softvera i hardvera. Niko pojedinačno ne može da bude upućen u sve detalje saradnje sa svima njima, a tim za prodaju i marketing mora da ima sve informacije da bi mogao da ih prenese klijentima, i da ih poveže sa kolegama koji mogu da predstave sve detalje.

Nekada smo sve nove informacije od vendora delili između sebe kroz mejlove sa linkovima ili Office dokumentima. Na taj način nije moguće imati uvek ažurne informacije pred očima i setiti se svega što je trenutno aktuelno onda kada treba, i proslediti onome kome treba.

Od kada koristimo 3DEXPERIENCE platformu, ovih problema više nema. Na sličan način kako aplikativni inženjeri razmenjuju novosti vezano za funkcionalnosti u softveru gde onaj najupućeniji "sažvaće" ključne informacije za sve ostale, tako i u timu za prodaju i marketing jedan član tima analizira novu informaciju od vendora i postavi na platformu - prevedeno, pojašnjeno, zajedno sa sopstvenim komentarima o potencijalima i problemima u komunikaciji sa našim klijentima koje ta informacija može da proizvede.

Konkretan primer mogu biti akcije kada vendori odobravaju popuste i različite promo akcije. Te ponude mogu biti zaista kompleksne (nekada i bez naročite vrednosti za naše tržište) i onda se svi članovi tima na 3DEXPERIENCE platformi dogovaraju koju ponudu da promovišu, kako da je u najkraćem predstave da privuku pažnju klijenata, a potom u direktnoj komunikaciji ulaze u detalje i brojne dodatne opcije u takvim akcijama.

Naravno, isto važi i za akcije koje definiše sam Solfins. Kada smo u mogućnosti da klijentima ponudimo nešto specijalno, definišemo akciju, napravimo listu klijenata kojima bi ona zaista značila da ažuriraju i da podignu vrednost svog softverskog portfolija, postavimo na Platformu, obavestimo tagovanjem sve kolege koji treba da uzmu učešća u komunikaciji, i pokrenemo priču.

Na taj način sprečavamo da se dešavaju dogovori koji će nekog klijenta oštetiti zato što neko od kolega nije bio upućen, propustio je mejl, nije razumeo da se to odnosi i na njegov slučaj, itd. 

Zapadnjaci imaju izreku "da smo svi na istoj stranici". 3DEXPERIENCE interne objave su upravo to - da smo svi na istom postu i da ne bude problema u komunikaciji.

Odoo - Sample 3 for three columns

Projekti Solfins usluga 3D štampe i reverznog inženjeringa

Projekti usluga koje vrši Solfins 3D Laboratorija - za 3D štampu, 3D skeniranje i reverzni inženjering, u jednom detalju su slični projektima Solfins inženjeringa - retko ko ih vidi i zna šta se trenutno radi. 

Dodatno, ovi projekti traju znatno kraće, ima ih više desetina svake godine a ne pomaže ni to što se obično odvijaju na posebnom spratu naše zgrade gde ostali retko svraćaju. 

Ukratko, još jedna tužna priča poznata kao: "daleko od očiju - daleko od srca".

3DEXPERIENCE platforma uvela je revoluciju u integraciji i ovog tima u celu firmu: svaki projekat 3D štampe, 3D skeniranja ili kompletnog reverznog inženjeringa koji radi ovaj Solfins tim postavlja se na Platformu!

Svaku takvu objavu na Platformi karakteriše izdvojena sličica kao ilustracija posta, i tri osnovna linka:

 • link ka 3D modelu

 • link ka tabeli u kojoj je vršen proračun usluge

 • link ka ponudi koja je prihvaćena od strane klijenta

 • + kratki opis samog projekta, napomene šta su bile želje i primarni kriterijumi klijenta (preciznost, jačina dela, karakteristike materijala, veličina serije i brzina završetka posla).

Konsalting i prodajni tim sada su stalno u toku sa aktuelnim poslovima, i samo pregledom sličica dobijaju ideje kome bi od naših klijenata nešto slično koristilo, i mogu da pokažu primer uz 3D model (i sa mobilnog telefona) nalazeći novi projekat za 3D Laboratoriju.

Pored ovoga, i ovaj kanal ima svoje Wiki stranice gde se postavljaju tehničke informacije o mašinama, rezervnim delovima, procesima servisa 3D štampača.

Ostali tipovi postova koriste se za interna istraživanja novih materijala za štampu, predloga za štampu promotivnih komada za sajmove, itd.


Sve je to lepo, ali kakve veze sa svim tim i sa 3DEXPERIENCE platformom ima sam MARKETING?!

(osim da oglasi akcije koje prodaja može i jednim mejlom da mu saopšti)

Marketing se u velikom broju firmi posmatra kao izdvojeno odeljenje "s kojim se niko ne druži" (mada je često pre posmatran kao izdvojena vrtićka grupa). Uostalom, gledajući firme koje se bave inženjeringom, razvojem proizvoda, proizvodnjom, postavlja se pitanje kako možemo posmatrati marketing kao integralni deo firme kada kolege iz marketinga ne mogu da otvore 3D CAD model, ne mogu da razumeju inženjerske probleme koji su rešavani na nekom projektu, i samo se nastavljaju na render proizvoda? 

To je sve u redu, i može da "radi posao" na tržištu, ali ne pomaže mnogo internoj koheziji organizacije i međusobnom razumevanju vrednosti koju svaki tim donosi u kompaniju. Ali, takođe bi imalo smisla da se promisli o tome koliko se gubi zbog tehničke nemogućnosti da marketing nesmetano komunicira sa kolegama "u rovovima" razvoja i proizvodnje. 

Da li veću moć imaju poruke marketinga koji dobije render i od njega nastavlja svoj posao, ili marketinga koji usputno prati razvoj nekog projekta koji će za par dana, nedelja, meseci ili godina biti spreman za objavu? Nema sumnje da su snažniji, autentičniji, iskreniji i dalekosežniji sadržaji koje kreira marketing koji je svestan truda i znanja svojih kolega koji su uloženi da se reši neki problem korisnika. Najkraći način da ovo postignete jeste 3DEXPERIENCE platforma kojoj će pristup imati i marketing!

Odoo - Sample 1 for three columns

Inspiracija >>>

Dok vi, kao inženjeri, rešavate neki problem na Platformi, marketing vidi samo ovako neku sličicu. Vi na njoj vidite problem na koji morate da se fokusirate, a marketing zamišlja kako zanimljivo izgledaju oblik i boje (osim što ste bezbeze polepili neke oblačiće sa nekim brojevima :)

Marketing sada ne mora da dobija samo gotove slike za dalji rad. Sa Platformom ovaj tim može da vidi slike koje ste napravili na platformi kroz Mark-Up dok se rešavali neki detalj projekta. I onda kreće da vas "vuče za ruku" da pitate klijenta za objavu, da napravite istu sliku samo iz malo boljeg ugla, itd.

Dakle, konkretno, jasno, i samo ostaje pitanje imamo li dozvolu klijenta ili ne.

Bez Platforme: Marketing nikad neće saznati šta sve radite, tražiće vam nešto što ne ume da opiše, crtaće vam skice, pokazivati primere sa interneta, vi ne možete da kreirate sliku u glavi šta se od vas traži, i sve će se vazda raditi po starom - a to ne pravi razliku na tržištu!

Odoo - Sample 2 for three columns

Hiljadu reči >>>

Svaka slika za marketing je dragocena, a vi imate 3D model! To znači da imate bezbroj slika: različite uglove, različite prikaze, mogućnost da napravite preseke, da ofarbate bilo koju površinu u bilo koju boju. Još ako imate i Visualize uz svoj SolidWorks ili 3DExcite aplikacije uz 3DEXPERIENCE platformu, vaše mogućnosti da pomognete marketingu su neograničene.

Primer: Solfins inženjering ima desetine projekata koje ne sme da objavljuje. Ali, na svakom 3D modelu sklopova postoji desetine detalja koji mogu da se izdvoje, uveličaju, i prikažu van konteksta tako da niko ne može da prepozna ni ulogu podsklopa a kamoli celo inženjersko rešenje i proizvod iza njega.

Trebalo nam je 30 minuta u Solfinsu da se dogovorimo između marketinga i inženjeringa za 50 takvih slika. Još 30 minuta kasnije bile su iskorišćene u prvoj verziji promo videa! 

Preduslov je bila 3DEXPERIENCE platforma: jer tamo su stajali projekti, tamo je marketing mogao da vidi razne zanimljive stvari, i da jasno komunicira šta i kako mu treba od inženjeringa. Da smo sedeli i kopali po projektima zbog par sličica marketing bi verovatno bio oteran sa tog sprata posle 10 minuta.

Odoo - Sample 3 for three columns

Svi su marketing >>>

Jednom kada je ste zajedno kreirali sadržaj, koji je inspirisan vrednostima koje ste uneli u projekat, koje je marketing prepoznao i tražio da preuzme za promociju, dalje stvari teku kao i obično, samo uz više vere u sopstvenu ponudu, i moćnije poruke koje iz toga proističu.

Međutim, ovakav način rada prevazilazi klasičnu podelu poslova i timova nastalu zbog tehničkih barijera i različitih softverskih alata koje koriste različiti zaposleni u kompanijama.

Solfins od samih svojih početaka podstiče i unapređuje ovakav pristup, i velika većina našeg marketinga zapravo potiče direktno od inženjera, bilo iz inženjering tima, bilo iz aplikativnog i tima za podršku - i to foto, video, tekstova, prezentacija..

3DEXPERIENCE platforma je ovaj proces samo dodatno ubrzala, otključala nove mogućnosti kakve ranije nismo imali ili su nam oduziumale dosta resursa korisnih na drugim mestima. 

Ali ako bi trebalo izdvojiti jednu stvar o 3DEXPERIENCE platformi koja zaista pravi razliku to bi bila dostupnost 3D modela za pregled na Platformi.

Ono što pravi razliku - 3D model dostupan svima u firmi
(pa i marketingu!)

Da podvučemo - 3DEXPERIENCE platforma zaista omogućava direktnu komunikaciju svih timova, svih kolega, bez obzira na profesiju, ulogu u celoj organizaciji firme, poslovima koje treba da obave i softvera koje inače koriste. U Solfinsu, kao i u drugim firmama kojima poslovanje većim delom počiva na korišćenju 3D modela, i to ne bilo kojih, nego 3D CAD modela, to predstavlja veliki izazov za marketing.

Problem je u nemogućnosti da "ne-inženjerske" uloge u firmi uopšte mogu da otvore i lepo sagledaju ono što firma radi, kako bi to iskoristili za promotivne aktivnosti, za slike za sajt ili društvene mreže, za organizaciju događaja, itd.

Naravno, postoji mogućnost da se 3D CAD eksportuje u druge formate, da se koriste aplikacije poput Dassault Systemes eDrawings Viewer-a, ali sve to samo dodaje na količini "digitalnog otpada", opterećuje servere, nije baš "user friendly", i zahteva dodatne instalacije aplikacija da bi se to ostvarilo. Pa i tada, manipulacija samim 3D modelom dosta je ograničena, neintuitivna, a ponekad je potrebno naći bolji ugao, ukloniti neki deo modela koji smeta, prikazati presek, itd.

Dva odabrana primera - zašto marketing treba da ima SVOJ NALOG NA 3DEXPERINCE PLATFORMI

Primer 1 - Sajamski štandovi

Planiranje i organizacija događaja uživo

Primer 2 - Online seminari

brza i jednostavna Realizacija online događaja

PRIMER 1 - Organizacija događaja uživo pomoću 3DEXPERIENCE platforme

Od ideje do realizacije pomoću 3DEXPERIENCE platfrorme

Odoo CMS - a big picture
Odoo image and text block

Kako smo radili pre 3DEXPERIENCE platforme?

Kao firma posvećena 3D tehnologijama, od svog početka i svi naši interni alati i procesi bili su zasnovani na 3D modelima.

Međutim, pre 3DEXPERIENCE platforme nismo svi u Solfinsu mogli da uživamo u blagodetima 3D modela. Razlog je jednostavan:

 • na primer, kada isprojektujemo u SolidWorks softveru Sajam tehnike, taj 3D model nije tek tako dostupan marketingu

 • marketing tim treba da poruči postere za štampu, i gradnju štanda, i da objasni podizvođačima gde će tačno sve da stoji i kako će da izgleda

 • to je naravno moguće crtežima, i preko .jpg-ova, ali ne bez problema - Da li podizvođač zna da čita tehničku dokumentaciju? Da li su poslate slike zaista pokazale sve što treba iz svakog ugla? Da li su inženjeri dostupni da sednu 15 minuta s marketingom da urade potrebne "print screenove"?

Odoo image and text block

Kako radimo sada sa 3DEXPERIENCE platformom?

Implementacija 3DEXPERIENCE platforme u Solfinsu, pomalo nenadano, marketingu je obezbedila novi izuzetno koristan alat:

 • da vidi projekte koje rade timovi za inženjering, implementacije, podršku

 • da interno obaveštava sve timove o novostima i događajima koje Solfins organizuje

 • da može samostalno da otvori i zarotira 3D modele štandova i prostora gde organizujemo događaje, da napravi samostalno slike iz uglova koje želi, kako bi lakše direktno komunicirao sa svim dobavljačima, sa osobljem na sajmovima, itd.

ODLIČAN PRIMER ZA PREDNOST KOJA SE DOBIJA DIREKTNIM PRISTUPOM 3D MODELIMA JESTE i OVA STANICA SAJTA GDE MARKETING NE MORA DA SEDI U KRILI INŽENJERIMA I MOLI DA NAĐE RAZNE 3D MODELE DA IZ NJIH IZVUČE POTREBNE FOTOGRAFIJE ZA ILUSTRACIJE U TEKSTU - DOVOLJNA JE 3DEXPERIENCE PLATFORMA JER TAMO NAM SE SVE VEĆ NALAZI DOSTUPNO ZA KORIŠĆENJE!

Odoo image and text block

Primer projekta

Organizacija novog Sajma proizvodnih tehnologija

2018. godine pravili smo Sajam proizvodnih tehnologija u Kragujevcu (ovde na slici pored/iznad) i od tada smo uvek želeli da ga ponovimo jer je bilo izuzetno iskustvo i sjajan događaj i za nas i za naše partnere i klijente. Naredne godine isti događaj pravili smo u Novom Sadu a onda je nastupila korona.

Kada smo doneli odluku da ćemo 2022. godine, nakon dvogodišnje pauze, ponovo praviti Sajam u Kragujevcu, trebalo je pripremiti sve što je potrebno za jedan takav događaj.

Samo neke od stvari koje treba isplanirati i sinhronizovati za ovaj događaj:

 • raspored sajmova u Srbiji i Evropi koji mogu da podele publiku

 • dogovor sa Šumadija sajmom, rezervacija termina, ugovori..

 • raspored i zadaci timova u Solfinsu koji će biti prisutni, organizacija našeg smeštaja i prevoza

 • organizacija transporta mašina, inventara, štampa promo materijala, nabavka potrebne tehnike (kablova, televizora, projektora)

 • dogovori sa partnerima koji sa nama organizuju sajam ili su učestvovali na prethodnim sajmovima

 • marketing aktivnosti - brendiranje događaja, kreiranje sadržaja na sajtu (baneri, stranica za registraciju posetilaca), kreiranje marketing materijala (za društvene mreže, pozivnice, Newsletteri), saopštenja za medije..


Odoo image and text block

Ideja na 3DEXPERIENCE platformi

S obzirom da u ovakvom događaju učestvuje praktično cela firma, projekat je postavljen na 3DEXPERIENCE platformi.

Aplikacije potrebne za ovaj deo projekta poseduju svi korisnici platforme sa osnovnom IFW rolom:

 • 3D Swym aplikacija - "društvena mreža" gde delimo sve vrste novosti, "know how", projekte implementacija, zadatke za izvršavanje, pa i ovakve projekte za sajmove, seminare, itd.

 • Idea - jedan od oblika "postova" na 3D Swym-u (pored Wiki, Taskova, Postova, Media postova) koji može da se koristi za mini-projekte gde sami odredite tipične faze koje ima jedan takav projekat (kao što vidite mi koristimo jednostavne korake - "U pripremi", "U izradi", "Sumiranje rezultata" i status "Završeno" - vi možete postaviti koliko god koraka želite i nazvati ih kako želite)

Zašto smo izabrali "Idea" post?

 • Forma mini-projekta je korisna jer se ovakvi događaji praktično ne završavaju dok se ne sumiraju rezultati, organizaciono-finansijski i drugi.

 • Mogućnost da dodamo medijski sadržaj - na slici vidite da obaveštavamo sve kolege kako će biti rebrendiran sajam i na taj način vizuelno interno postavljamo standard, inspiraciju, simbol, celog projekta za sve kolege

 • Mogućnost da menjamo sadržaj - gde je u prvoj verziji posta rađena analiza konkurentnih sajmova, predlagani datumi, itd (kad je to definisano prosto smo promenili ime posta da u naslovu odmah stoji i definisan datum, a ceo taj deo teksta smo kopirali u komentar ispod posta da celo istraživanje ostane dostupno sledeće godine za sličan događaj)

 • Mogućnost da strukturiramo tekst po poglavljima i da kroz podnaslove i "bulite" dodamo stavke koje treba uraditi, stavke koje su definisane, i interne i eksterne linkove sa više detalja (ovde na slici vidite ključne linkove za sve kolege - gde mogu da prate agendu i detalje događaja na sajtu, gde mogu da vide ko se sve već prijavio od njihovih kontakata, i gde mogu da vide 3D model kako planiramo da izgleda sajam).

Kao što smo već rekli - sve ovo može da radi svaka firma koja svojim zaposlenima (ne samo inženjerima), omogući pristup platformi i dodeli samo osnovnu korisničku rolu:

3DEXPERIENCE IFW rola >

Mala digresija - 3D arhiva na 3DEXPERIENCE PLATFORMI

Odoo image and text block

3D modeli Solfins mašina za aditivne tehnologije i drugog inventara koji koristimo na sajmovima

Dve godine pre ovog projekta novi kolega stigao je u firmu na poziciji Operatera za 3D štampu i 3D skeniranje, i kao vid obuke dobio je zadatak da isprojektuje u SolidWorks-u zgradu Solfinsa sa inventarom za naše interne potrebe. Zadatak je imao više korisnih momenata:

 • upoznao se sa celom firmom i prostornom strukturom cele zgrade

 • obnovio je svoje prethodne veštine modelovanja u SolidWorks softveru

 • dobili smo kompletirane 3D modele svih naših mašina za 3D štampu (neke smo imali ali ne sve)

 • dobili smo 3D model prostora koji smo planirali za premeštanje mašina iz drugog dela zgrade za novu Laboratoriju za 3D štampu i reverzni inženjering (koje je i danas, dve godine kasnije, njegovo glavno "igralište"


Odoo image and text block

Prethodna iskustva planiranja na 3DEXPERIENCE platformi

Naravno, s obzirom da smo do projekta Sajma proizvodnih tehnologija već dve godine koristili i interno 3DEXPERIENCE platformu kao glavnu lokaciju za sve naše projekte - tu smo već radili i Sajam tehnike.

Solfins štand na Sajmu tehnike je naravno daleko manji od našeg Sajma, ali iskustvo smo već imali: za organizaciju prostora preko 3D modela na 3DEXPERIENCE platformi, zajedničkog odlučivanja o rasporedu na sastancima dok vrtimo 3D model, i obaveštavanja podizvođača za montiranje štanda pomoću detaljnih 3D modela kojima je mogao da pristupi linkom koji mu pošaljemo - samo preko pretraživača, čak i sa svog mobilnog telefona, bez potrebe da downloaduje bilo šta na svoje uređaje.

Značaj 3D modela koji je ovako jednostavno dostupan bilo kom članu tima, podizvođačima, menadžerima, marketingu, zaista je nemerljiva. Alternativa tome su brojni print-screenovi, osnove, eksporti, mejlovi i opet ne bi bilo sve svima jasno.

Napominjemo to zato što imamo prethodno iskustvo i sa takvim načinom rada - čak i kada smo imali 3D modele u SolidWorks softveru, marketing bez CAD licence nije mogao da im pristupi, to je oduzimalo vreme inženjerima koji su gubili vreme samo da otvore 3D model i pokažu marketingu šta ga zanima, i da isporuče neke slike ili crteže. 

3DEXPERIENCE 3D model dostupan SVIMA apsolutno je DRAGOCEN!


FINALIZACIJA PROJEKTA ZAHVALJUJUĆI 3DEXPERIENCE platformi

Odoo image and text block

3D model Sajma proizvodnih tehnologija

I tako, posle meseci komunikacije na 3DEXPERIENCE platformi, na postu vezanom za Sajam, i drugim taskovima takođe vezanim za taj projekat, poslednje sastanke za finalizaciju događaja imali smo pred gotovim 3D modelom.

Šta je zanimljivo za ovaj 3D model:

 • još jedan novi kolega je došao pre nepunih godinu dana i sada je on dobio zadatak da izmodeluje Sajam koristeći fotografije prethodnog Sajma u Kragujevcu, 3D modele mašina i opreme koje je već imao na platformi

 • s obzirom da je nije bio na prethodnim događajima, radeći model stekao je utisak o prostoru, organizaciji, obratio je više pažnje na slike od ranije, i kad je počeo događaj imao je dobru pripremu da se izbori sa tremom, da ima osećaj kao da sve zna, da je već bio tu, i mogao je potpuno da se posveti prezentacijama za klijente

 • 3D View aplikacija koja omogućava SVIM korisnicima platforme da pregledaju SolidWorks ili CATIA 3D modele u folderima na 3D Drive-u kojima im je omogućen pristup, ima korisne alate da neke predmeta sakrije - na primer, na slici 3D modela ovde marketing je zapravo samo "kliktao" po sajamskim zidnim panelima u prvom planu kako bi ih uklonio iz modela da dobije bolji pogled iz ugla koji odgovara fotografiji ispod - samo jedan od bezbroj korisnih "trikova" na platformi

Odoo image and text block

Ta-ram!

Konačni izgled sajma razlikovao se u nekim detaljima u odnosu na 3D model. Na primer, u međuvremenu smo dogovorili i frižidere, novi promo zid, točilicu za pivo, i druge detalje koji nisu dospeli u 3D model pa smo ih na licu mesta postavili u centralni deo sajma dobijajući neku vrstu "zidića" u sredini hale.

Raspored mašina takođe se nešto razlikovao za po par mesta levo-desno, prema novim vitrinama i sl. Međutim, i ova fleksibilnost da se na licu mesta prilagodimo nešto izmenjenim okolnostima omogućena je 3D modelom:

 • unapred smo bili svi upoznati sa kompletnim prostorom

 • brzo smo postavili unapred definisane stvari

 • svi smo znali šta još treba da rasporedimo

 • imali smo jasnu sliku o "viškovima" prostora u 3D modelu..

Ali kao što se vidi na GIF slici na vrhu, i uporednim pregledom ove dve slike - 3D modela i konačnog izgleda Sajma 2023 - sve je manje-više isto.


PRIMER 2 - Organizacija online seminara

sve potrebno za novi promotivni Sadržaj na jednom mestu!

Odoo image and text block

Kanal komunikacije za 3D štampu i reverzni inženjering na 3D Swym aplikaciji na 3DEXPERIENCE platformi

Na početku smo već pomenuli da Solfins 3D Print & Scan kanal ima svoj odvojen kanal na 3DEXPERIENCE platformi gde objedinjuje "know-how" za servis mašina, čuva uputstva i preporuke proizvođača, dogovara isporuke i raspored projekata na kojima se radi, itd.

Napomenuli smo i da su tamo smeštene informacije o svakom projektu usluga 3D štampe, 3D skeniranja i reverznog inženjeringa koje taj Solfins tim odradi.

Ova vrsta postova na platformi ima dve naročite vrednosti i za druge timove:

 • konsalting i prodaja vidi primere, poveže te primere sa svojim klijentima, i veoma brzo i konkretno može da objasni prednosti koje bi klijent dobio primenom ovih tehnologija - bilo kroz investiranje u opremu, bilo kroz naše usluge

 • veoma lako napravimo prezentaciju za bilo koje potrebe!

Odoo image and text block

Lako do prezentacija

Već prve godine ovakvog načina rada na platformi ubrali smo plodove.. Naime, kako svakog decembra pravimo niz seminara o 3D tehnologijama, Platformu smo iskoristili da brzo generišemo sadržaj za seminare na temu 3D štampe i skeniranja.

Rezultat su bila dva velika video-seminara u kojima ćete propoznati mnogo sadržaja koji su zapravo preuzeti sa platforme:

40 primera 3D štampe >

Primeri 3D skeniranja i reverznog inženjeringa >

Umesto zaključka

jedna platforma koju otkrivamo svaki dan

Previše informacija? Znamo, ali, teško je opisati platformu i kao softversko rešenje, a naročito kao svakodnevno okruženje za rad i komunikaciju na projektima bilo kog tipa. Svakako će vam sve postati kristalno jasno kad vidite uživo kako mi koristimo platformu. Pa i tada, to neće biti cela priča.

Prava vrednost platforme jeste ono što vi unese u nju za dalje korišćenje. A tu već nema granica..

Želite da vidite 3DEXPERIENCE uživo?

Tražite prezentaciju >
DELMIA Shop Floor Programmer
CAM aplikacije na 3DEXPERIENCE platformi