3D štampane makete fabričkih objekata i procesne opreme iz Solfinsa
Primer štampe serije velikih maketa za HBIS Smederevo

Klasične makete imaju niz svojih prednosti, ali ovde vam pokazujemo primer gde 3D štampane makete lako mogu da interpretiraju i neobične zahteve klijenta, zadržavajući jednu estetiku kroz različite dimenzije, proporcije i teme same makete.

Preduslov - 3D modeli maketa

SolidWorks 3D modeli

Ključna osoba za ceo projekat bio je inženjer iz HBIS-a koji je već projektovao 3D modele dobrog dela fabrike, kako starijih segmenata tako i novih i rekonstruisanih objekata. 

Ovi modeli poslužili su i za prilagođavanje 3D modela same makete - izmena proporcija detalja i sl.

Za komunikaciju na projektu koristili smo 3DEXPERIENCE platformu gde smo smeštali 3D modele i pratili završetak projekta. Tu je ključno bilo što su svi mogli preko linka da otvore 3D model bez potrebe da imaju SolidWorks 3D CAD instaliran na računaru (kako to radi pogledajte na linku ovde).

SolidWorks 3D sklopovi na 3DEXPERIENCE platformi

U to vreme 3DEXPERIENCE platforma nije bila još uvek implementirana pa nismo mogli da je koristimo dvosmerno, ali jesmo:

  • slali linkove ka modelima koje imamo kod sebe na 3DEXPERIENCE platformi
  • inženjer je mogao samostalno da ih pregleda kad stigne, da rotira i pravi print screen-ove sa uputstvima za ispravke.

3DEXPERIENCE platforma kao glavno okruženje projekta

Izvorni SolidWorks 3D model uploadovan i editovan direktno na 3DEXPERIENCE platformi u prikazu kako su ga mogli videti svi koji su imali bezbedan link - kako interno kod nas u Solfinsu, tako i osobe zadužene za projekat kod klijenta. Ovo je bilo ključni kako bi se brzo i jednostavno iskomuniciralo sve pre puštanja na 3D štampu i sklapanja.

Zašto 3DEXPERIENCE platforma?

Video ovde pokazuje:

  • kad kliknete link koji vam pošalju dolazite na folder koji je određen za projekat u koji treba da imate uvid na 3DEXPERIENCE platformi gde nalazite dalje foldersku strukturu svih povezanih fajlova koji su vam dozvoljeni za pregled
  • u folderima stoje svi 3D modeli pojedinačnih komponenti i celog sklopa
  • fajlovi su SLDPRT > SolidWorks 3D CAD fajlovi bez potrebe za eksportom u STL ili za slikanjem ekrana za JPG/PNG
  • sami možete da rotirate, uveličavate, pravite preseke modela, i da napravite specifikaciju izmena > ukoliko i vi imate SolidWorks, odnosno odgovarajuće role sa aplikacijama na platformi, možete ostavljati komentare direktno u 3D modelu koji će biti odmah pretvoreni u zadatke na Platformi koji se dodeljuju članovima tima koji su zaduženi te zadatke da izvrše.

MAKETA 1 - Nova anglomeracija

Najveća maketa u ovoj seriji, osnove 400x800mm bila je izuzetak od standardnih mera zbog specifičnog oblika procesnog postrojenja anglomeracije. Različite boje korišćene su za hronološki prikaz objekata i procesne opreme - postojeći objekti, dodati objekti, rekonstruirane konstrukcije, itd.

Specifičnost makete

Kompletan projekat morao je da se rekonfiguriše u 3D softveru kako bi se realne dimenzije interpretirale na način da vide ključni detalji i da sama maketa ima robusnost kao i sve druge u celoj seriji.

MAKETA 2 - Rezervoar za gas

Novi objekat štampan je iz nekoliko segmenata kako bi se vreme izrade smanjilo na minimum. 

Specifičnost makete

Robusnost makete postignuta je redimenzionisanjem i pojednostavljivanjem geometrije ograda, stepeništa, itd.

MAKETA 3 - Merna stanica u Radincu

 Zanimljiva kombinacija prikazivanja objekta na kom je fokus u širem kontekstu okruženja.

Specifičnost makete

Sama merna stanica je malih dimenzija u odnosu na standardne objekte što je pravilo problem - trebalo je prikazati da stoji u urbanom okruženju obližnjeg mesta (kuće, crkva), ali je trebalo prikazati i radnu stanicu sa prepoznatljivim detaljima. Zato je očigledno uvećana i razdvojena bojom od ostatka makete kako bi prikazala sve što je potrebno.

MAKETA 4 - Koračna peć

Ovo je jedan od glavnih objekata u fabrici gde od sirovine, prolaskom kroz niz presa i "čekića", izlazi konačni proizvod. 

Specifičnost makete

Primenjen je delimični presek - kako bi maketa istovremeno prikazivala i celu halu u kojoj se nalazi novi deo postrojenja, ali i njenu unutrašnjost sa novim pećima, samom trakom za transport proizvoda kroz proizvodnu liniju, itd. 

MAKETA 5 - COVID pomoć

Ideja makete bila je da podseti na pomoć koji je Kina uputila Srbiji tokom COVID pandemije kada je kritična bila nabavka razne medicinske opreme, a u čemu je važna uloga bila i kompanije HBIS. 

Za ovu maketu štampani su i modeli ljudi, aerodromske opreme i vozila, kao i toranj koji je tu da doda vertikalnu komponentu. 

Avion je dodat u organizaciji sa marketing timom Air Srbija, i na kraju je postignuta skladna maketa koja sadrži više elemata koji su daleko od svojih stvarnih razmena.

MAKETA 6 - HBIS u BDP Srbije

Netipična maketa gde se želelo u tri dimenzije, u skladu sa svim drugim maketama, prikazati uticaj kompanije HBIS na BDP Srbije.

Maketa se izdvaja i po jedinstvenom modelovanju nečega što je standardno samo u 2D geometriji - grafikon rasta, ali i po dodatoj tabeli sa konkretnim podacima koji su prikazani na grafikonu.

Dinamika makete, uz zadržavanje principa sa minimumom boja, postignuta je senkama "stubova" na grafikonu.

Brza i jeftina proizvodnja 3D štampom - Figure 4 primer procesa
od softverske pripreme do "mašinske obrade" delova