DELMIA Machining - kako aktivirati bazu postprocesora
Aktivacija ICAM foundation - baze postprocesora
 
 

Post-processori uključeni u pretplatu na Delmia machining aplikacije

Aplikacije uključuju post-processore za 3-axis milling, 2-axis turning, 3+2 (5-axis positioning), wire EDM, laser cutting, water cutting i plasma mašine kao i mogućnost modifikacije i kreiranja sopstvene verzije postprocesora.

Kad aktiviram postprocesore šta dalje?

DELMIA NC Shop Floor Reviewer
Distribucija informacija od tehnologa ka CNC operaterima digitalno bez papirnih kopija - uvek ažurno