DELMIA Machining - generisanje g-koda
Postupak generisanja upravljačkog koda za CNC mašine (G koda)
 
 

Postupak generisanja upravljačkog koda za CNC mašine (G koda)

u Output meniju odaberite željeni postprocesor (klasifikovan po imenu upravljačke jedinice)i generišite kod. klikom na ikonicu upitnika imate detaljno uputstvo za postprocesor i aktivne funkcije. Ukoliko neka od željenih funkcija nije aktivna možete modifikovati postprocesor - npr da se kod za gašenje hlađenja uvek štampa u postprocesoru pre izmene alata itd...

Kako da modifikujem postprocesor

DELMIA Machining - kako aktivirati bazu postprocesora
Aktivacija ICAM foundation - baze postprocesora