Pregledanje 3D modela preko linka ka 3DEXPERIENCE Platformi
Jednostavno podelite informacije svim kolegama i klijentima

3DEXPERIENCE je jedina poslovna platforma koja integriše sve tipove informacija u jedno okruženje. Ono što Platformu naročito izdvaja u odnosu na bilo koje drugo rešenje jeste integracija 2D i 3D tehničke dokumentacije koja je dostupna svima bez obzira da li imaju inženjerske softvere ili ne. 

Odoo image and text block

3D model dostupan na klik!

Suština je u tome da za firme koje se bave razvojem svojih proizvoda, ili projektovanjem i dizajniranjem proizvoda za klijente, 3D model predstavlja jedan jedini izvor svih informacija. Ali taj 3D model nije dostupan nikom drugom bez inženjerskih softvera. To dramatično komplikuje komunikaciju i teško je izračunati gubitke koji nastaju samo iz ovog razloga - u vremenu, u resursima, u propalim projektima, u izostanku brzine, u motivisanosti učesnika na projektu..

Inženjeri, projektanti, dizajneri zapravo teško mogu da zaista prikažu ono što su radili jer su prinuđeni da 3D modele ili eksportuju u neke "mrtve i šuplje" 3D fajlove samo za pregled (a i to je pitanje ko i kako može da ih otvori), ili da prave beskonačne print screen-ove, da ih šalju mejlom, Viber-om, Whats-Upom i tako komuniciraju sa ostalima.

U svakoj od ovih opcija gubi se suština lepote, jednostavnosti i preciznosti 3D modela kao nosioca svih informacija o projektu!

3DEXPERIENCE platforma, preko 3DPlay aplikacije dostupne svima, rešava ovaj problem veoma jednostavno. Dovoljno je poslati link i svako može preko računara, tableta ili telefona da otvori 3D model, da ga zarotira, da napravi presek, da ukloni neke elemente da bi bolje video neke druge, da izvuče meru, da napiše komentar ili istakne detalj sa komentarom, itd.

Odoo image and text block

3DPlay aplikacija za sve učesnike na projektima!

3DPlay aplikaciju mogu koristiti svi tipovi korisnika na Platformi:

  • 3D CAD korisnici koji rade na nekom projektu zajedno, bilo SolidWorks ili CATIA korisnici koji koriste i aplikacije ovih softvera preko platforme

  • 3D CAD korisnici drugih softvera koji koriste platformu za razmenu 3D modela i dokumentacije tokom saradnje na projektu

  • kolege koje imaju pristup platformi samo kroz IFW osnovnu rolu i nemaju 3D CAD aplikacije, tj. ne rade na modelima ali ih mogu otvarati - npr. marketing, prodaja, nabavka, menadžment, itd.

  • klijenti sa kojima intezivnije sarađujete i koji za projekat takođe nabave rolu na platformi da mogu svakodnevno biti uključeni u projekte koje radite za njih

  • klijenti koji mogu da otvore besplatni nalog na platformi i preko vašeg linka mogu da pristupe 3D modelima svog projekta, ili celom folderu (sa podfolderima) sa svim drugim informacijama gde im dozvolite pristup.

Video: Kratka demonstracija slanja linka za pregledanje 3D modela 

 
 

Više o 3DPlay i drugim aplikacijama za komunikaciju na platformi

3DEXPERIENCE platforma na Politehničkom fakultetu u Torinu
Politecnico di Torino