SolidCAM Shop Floor Suite
Pruža fleksibilnost i kontrolu u vašem proizvodnom pogonu

SolidCAM Shop Floor Simulator:


Odoo image and text block

SolidCAM Shop Floor Editor:


Odoo image and text block

Omogućava rukovaocu mašine da vidi potpunu simulaciju CAM dela, vidi listu upotrebljenih alata sa svim detaljima, da razume način i metodologiju stezanja komada, da vidi početne položaje G-koda i na kraju da vidi simulaciju pre pokretanja G-koda na CNC mašini. Editovanje i pormene nisu dozvoljene na CAM delu.

SolidCAM Shop Floor Simulator dostupan je sa verzijom SolidCAM 2021. 

Omogućava operateru mašine da otvori postojeće CAM programe, po potrebi ih izmeni, simulira (uključujući simulaciju mašine) i ponovo generiše G-kod za CNC mašinu. SolidCAM Shop Floor Editor pruža potpunu kontrolu nad uređivanjem programa i operacija, odmah pored mašine! U SolidCAM Floor Editor-u je moguće uređivati sve CAM module, tj. glodanje, struganje, Mill-Turn, iMachining itd. 

SolidCAM Shop Floor Editor dostupan je sa verzijom SolidCAM 2021. 


Shop Flor Editor i Shop FLor Simulator se može pokrenuti kao zasebna standalone aplikacija ili direktno iz SolidWorks-a.

 

Shop Floor Simulator


 
 


 

Shop Floor Editor


Ključne funkcionalnosti:

 


Benefiti:

 

Zašto? Uobičajen problem u mnogim mašinskim radionicama je to što može doći do potpunog neusaglašavanja između programera, koji su odgovorni za određivanje strategije obrade, i CNC operatera, koji su odgovorni za verifikaciju CNC programa. Potrebno je da program koji su pripremili programeri ne sadrži greške, da nema kolizije i da će na kraju CAM deo biti izveden besprekorno i u pravim dimenzijama.

Šta izbegavamo time?

CNC operater će neizbežno morati da postavi programeru pitanja, s tim što, će programer biti zaokupljen programiranjem sledećeg dela - svakodnevne neprijatnosti! Takođe, ponekad su potrebne manje promene u programu, poput promene uslova rezanja, promene pomaka alata itd. To takođe može dovesti do velikih problema u toku rada, na primer kada programer i operater rade u različitim smenama.

Rešenje?

Dva specijalna softvera SolidCAM-a (Shop Floor Simulator - SFS i Shop Floor Editor - SFE) za CNC operatere, rešavaju dilemu koja postoji u gotovo svakoj mašinskoj radionici, i pojednostavljuje rad mašinske radionice!


 


                             Shop Flor Editor - iMachining Level Adjustment


                              Shop Flor Editor - Tool Data Adjustment


                              Shop Flor Editor - Change Tool

CIMCO Edit Professional i SolidCAM
Editovanje i verifikacija G-koda