CFD simulacije na 3DEXPERIENCE platformi - FMK rola

Fluid Dynamics Engineer

Registrations are closed
Da li je 15 minuta dovoljno da proverite spoljašnja strujanja na vašem 3D modelu?

Primer pripreme CFD modela, pokretanje analize i vizuelizacija rezultata opstujavanja tela u domenu nestišljivog strujanja fluida.

Ovaj primer predstavlja kratku prezentaciju FMK (Fluid Dynamics Engineer) role na Cloud 3DExperience platformi, sa svim neophodnim koracima za adekvatno definisanje parametara CFD modela i same analize.

Takođe je predstavljen i kratak uvod u osnove pretraživanja, navigaciju i pristupanje Cloud 3DExperience platformi da vidite koliko su vam SIMULIA moćni alati za simulacije na dohvat ruke bez obzira da li koristite SolidWorks ili CATIA rešenja.

 
 

Our values

We created our company to improve the work-life balance. We believe that we need to focus on our family more than our work and finances.

Date & Time
петак
19. април 2024.
13:00 13:30 Europe/Belgrade
Organizator

Solfins doo

+381 11 369 2495
solfins@solfins.com
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.