Sve o Swiss-Type CNC mašinama: Šta su, čemu služe i kako rade?
Sve informacije za uspešnu primenu Swiss-Type obrade u Srbiji na jednom mestu

Kombinacija struganja i glodanja koja nam je potrebna za obradu složenijih cilindričnih delova tradicionalno je morala da se odvija u procesu koji uključuje više mašina. Danas imamo takozvane mašinske obradne centre koji u jednom ciklusu, u jednom radnom prostoru, u jednom G-kodu, završavaju ceo komad. 

Postoje različiti obradni centri koji kombinuju strugarske i glodačke operacije na jednoj mašini i na ovaj način skraćuju ciklusna vremena, povećavaju tačnost i smanjuju škart eliminacijom premeštanja nezavršenih delova i dodatnih stezanja. Dodatno, najkompleksnije mašine mogu istovremeno da obrađuju i više delova sa svih strana i same sastavljaju konačni sklop koji ti delovi čine (obično 2-3 dela). Zato i nije čudo zašto se ove mašine često nazivaju "automati".

Ali šta je onda Swiss-Type i po čemu se ovaj tip obrade razlikuje u odnosu na "standardnu" kombinovanu obradu u drugim obradnim centrima? Kakve delove ove mašine prave? Kako rade? Koliko koštaju? Koliko ih ima u Srbiji? Koje softvere koriste? Gde pronaći obučene ljude za Swiss-Type? 

Odgovore na sva ova pitanja pronaći ćete na ovoj stranici!

 
 

Swiss-Type - egzotičan i nov koncept obrade?

Iako su Swiss-Type mašine prisutne na tržištu od kraja 20. veka*, do pre nekoliko godina uglavnom su korišćene u proizvodnji komponenti za određene sektore sa proizvodima "veće vrednosti", kao što su luksuzna roba, elektronika ili medicinska oprema i uređaji.

Međutim, trendovi na tržištu rada, potreba za većom automatizacijom proizvodnih procesa, ali i potreba za većom efikasnošću i produktivnošću pod "istim krovom" (bez neprestanog ulaganja u nove hale, novu infrastrukturu, nove obuke i radne smene), uz tendenciju da se fokusira na proizvode veće vrednosti, uslovila je da se primena mašinskih centara, pa i Swiss-Type CNC mašina, proširila i na mnoge druge oblasti.

U prvom redu tu su sad i namenska industrija, proizvodnja specijalnih alata, i druge tradicionalno reprezentativne grane u mašinskoj obradi.

Odoo image and text block

IZVEŠTAJ

Tržište Swiss Turn mašina i obrade

Globalne i evropske statistike tržišta Swiss type mašina pokazuju da postoji kontinuirana stopa rasta od 2015. godine i daju prognoze za godišnju stopu rasta od 5% godišnje.

U kojim industrijama se najviše koriste Swiss Type mašine, u kojim svetskim regionima, i koji se rast očekuje tokom ove decenije pogledajte na linku:

Swiss Turn IZVEŠTAJ >

U praksi to znači da Swiss-Type mašine obično nisu prvi izbor novih, mladih alatnica i proizvodnih pogona, već predstavljaju naredni korak, i pridošlicu u radionice koje već imaju konvencionalne CNC mašine - strugove, glodalice, pa i standardne kombinovane mašine, ali potreba za većom konkurentnošću tera ih da pronalaze načine za smanjenje troškova i stvaranje veće vrednosti u kraćem vremenu i na "manjim" projektima (uostalom, kada ste poslednji put dobili projekat koji podrazumeva godišnju ili višegodišnju serijsku proizvodnju?).

*Zapravo, ako idemo dalje u istoriju ovih mašina one su, kao što i samo ime kaže, rođene u Švajcarskoj, i to pre 150 godina (!). Naime tamošnji čuveni časovničari osmislili su automatske strugove koji su, umesto pomeranja alata prema fiksnom komadu, zapravo pomerali sam komad kako bi dobili veću preciznost u izradi delova vretenastog oblika kod kojih je dužina/visina, značajno veća od prečnika.

Zašto firme kupuju Swiss-Type CNC mašine?

Zašto se firme sa bogatim, raznovrsnim mašinskim parkom odlučuju za Swiss-Type kao naredni dodatni korak? Zar nije jednostavnije dodati nove mašine, čak i kada uzmemo u obzir da to znači nove zaposlene za rad u smenama, dodatni prostor pod (novim) krovom, dodatne instalacije, dodatno upravljanje otpadom, dodatne bezbednosne procedure i obuke, itd?

Tri su glavna razloga za investiciju u Swiss-Type:

Odoo - Sample 1 for three columns

Razlog 1 - Savršene za "SwisH" poslove

Swiss-Type mašine predstavljaju idealni alat za proizvodnju specifičnih komada visoke preciznosti sa manje škarta. Za projekte i delove za kakve su prvenstveno namenjene - nemaju premca među standardnim mašinama!

Dovoljno je da naiđe jedan dobar posao za Swiss-Type da biste brzo otplatili investiciju, osvojili novi "know-how" u firmi i zatim nastavili da ostvarujete profit sa ovakvim mašinama. 

Odoo - Sample 2 for three columns

Razlog 2 - Automatizacija procesa

Stepen automatizacije mašinske obrade koji pružaju Swiss-Type obradni centri nije samo naredni korak (kao neka "dodatna osa"), već i prava mala revolucija, mini fabrika, proizvodna linija koja menja niz drugih mašina i niz operacija za jedan deo.

Kada ovde uračunate sve probleme koje nosi premeštanje delova, promena mašina za jedan deo, rad više operatera.. Računica je jasna.

Odoo - Sample 3 for three columns

Razlog 3 - Fleksibilnost proizvodnje

Efikasnost Swiss-Type obrade pruža dodatnu fleksibilnost firmama da delove koje su proizvodili na klasičnim mašinama. Korisnici sada mogu, po odgovarajućoj ceni, u kraćim ciklusnim vremenima i intervalima isporuke, da isporuče proizvode kupcu čak i kada je reč o manjim serijama gde se teže ostvaruje profit zbog kompleksne komunikacije kada treba kupcu da objasnite angažovano dodatno vreme koje je isto za start i završetak jednog projekta bilo da on traje dan, pet dana ili mesec dana.

Po čemu se Swiss-Type CNC mašine razlikuju u odnosu na CNC strugove?

Odoo - Sample 1 for three columns

Kad "polovi" zamene mesta

Glavna razlika je u načinu na koji se mašina, odnosno alati, odnosno obradci u mašini kreću. Za razliku od klasičnih CNC strugova, u Swiss-Type mašini komad po X-osi prilazi "fiksiranom" alatu (što omogućava manje vibracije i veću preciznost obrade).

Neki korisnici kažu da ova razlika potpuno okreće filozofiju programiranja ovakvih mašina, jer, ako je kod CNC strugova lice obradka "Z-nula", a sve ostalo (unutar obratka) je "Z-negativno", kod Swiss-Type mašina, s obzirom da se obradak kreće "u alat", lice ostaje "Z-nula", ali sve u obratku sada je "Z-pozitivno".

Odoo - Sample 2 for three columns

Segmentna obrada

Kod klasičnih CNC strugova obrada standardno ide tako što koristimo alate za grubu obradu i zatim alate za završnu obradu, i zatim dolazi dodatna obrada džepova, otvora i rupa. Kod Swiss-Type mašina stvari teku drugačije..

S obzirom da je ovde i obradak taj koji se kreće u radnom prostoru mašine, njegova obrada se radi u segmentima (npr oko 20mm po segmentu). Praktično, u svakom definisanom segmentu, radi se struganje do mesta džepa, zatim se odmah radi obrada džepa u tom segmentu, i nastavlja se struganje u istom segmentu. Zatim se ovaj proces nastavlja u sledećem segmentu kako se pomera i prihvat komada.

Odoo - Sample 3 for three columns

Vođice

Korisnici kažu da su vođice koje upravljaju magacinom alata i postavljaju odgovarajući alat u odgovarajućem trenutku na odgovarajuće mesto - zapravo srce Swiss-Type mašine i njihovo pravilno dimenzionisanje je ključno.

Prilikom izbora vođica mora se uzeti u obzir i materijal od kog su načinjene (karbidna oplata, Mihanit, čelik) jer potencijalno može doći do interakcije sa obratkom.

Odoo - Sample 1 for three columns

"Friteza" umesto "kuvanja"

Većina Swiss-Type mašina koristi ulje umesto vode kao fluid u toku obrade, iz očitog razloga - boljeg podmazivanja. Ulje ima dosta prednosti u odnosu na vodu u CNC mašinama, ali i jednu lošiju osobinu - manje je efikasno u rashlađivanju u odnosu na vodu.

Zato uz Swiss-Type mašine za svaki slučaj treba imati rukavice ili krpu ako je nekad potrebna brza zamena nekog alata, i ispoštovane protipožarne procedure (zlu ne trebalo).

Odoo - Sample 3 for three columns

Nagrada za trud

Kada se novi korisnik Swiss-Type mašine obuči za rad, i kada pusti svoj prvi komad, sav trud koji je uložio da usvoji ovu novu filozofiju mašinske obrade dolazi na naplatu u vidu zadovoljstva u gledanju kako komad, koji je ranije morao biti izrađen na više mašina, u više operacija, izlazi završen u samo jednom ciklusu obrade!

Na sve to dolazi i sama brzina obrade jer koncept omogućava odstranjivanje više materijala u svakoj interakciji alata i komada.

SWiss-Type - Struganje i glodanje simultano na dva vretena

(turet/revolver sa alatima je plavo-žuto u sredini)

Prednosti Swiss-Type strugova u odnosu na "obične" CNC strugove

Postoje i jednostavnije Swiss-Type mašine koje rade sa "standardnim" brojem osa, tj. koje rade samo struganje (ne i kombinovanu obradu), baš kao i klasični CNC strugovi.

Ali i tada, zbog već pomenutog obrnutog koncepta gde i obradak prilazi alatu, Swiss-Type je u prednosti za takođe pomenute "tanje i duže" komade koje ne mora da napada naročito nežno kako ne bi došlo do vibracije, krivljenja i tragova alata na površini komada.

Konkretno, na takvim komadima, Swiss-Type lako može da poveća produktivnost duplo, pa i više nego duplo (zapravo, u praksi je korisnicima obično potrebno izvesno vreme da se osamostale i okuraže u radu sa Swiss-Type obradnim centrima i CNC strugovima i da se zaista uvere u veću slobodu koju imaju kada treba da "gađaju" kraće ciklusno vreme).

Jednostavno govoreći, Swiss-Type obrada ima dve glavne prednosti:

  1. omogućava brže uklanjanje viška metala za kraća ciklusna vremena uz zadržavanje preciznosti jer alat tokom obrade ne "ide u komad", ne "gura" komad, već komad prilazi alatu - uz dodatnu prednost da pomeranjem "prihvata" alat ima interakciju sa komadom bliže prečniku stezanja i samim tim dodatno smanjuje mogućnost devijacija na komadu

  2. drastično smanjenje broja operacija (komplikacija) po komadu - gde je realno i teško izračunati koliko se gubi vremena, i koliki su rizici za nastanak škarta, u standardnom procesu gde se poluobrađen komad premešta sa jedne na drugu CNC mašinu, od jednog do drugog operatera, uz ukrštanje sa drugim projektima..

Odoo image and text block

Moćan softver - preduslov za programiranje Swiss-Type mašina

Treba pomenuti da Swiss-Type mašine obično imaju po dva vretena i da komad, nakon obrade jednog kraja, biva prihvaćen na drugom vretenu gde se nastavlja obrada zadnjeg kraja. Treba li napomenuti i da za to vreme već teče obrada prednjeg kraja narednog komada na prvom vretenu?

Ovde naročito dolazi do izražaja moćan softver poput SolidCAM Swiss-Type modula koji omogućava da napravite takav raspored alata, gde će softver da sinhronizuje korišćenje revolvera tako da obavlja istovremeno dve operacije za istovremenu obradu zadnjeg dela jednog komada i prednjeg dela narednog komada - iako su te dve operacije nezavisno programirane!

I dok za velike poslove, za velike serije, klasične CNC mašine ostaju sasvim solidno i optimalno rešenje, za manje serije komada visoke preciznosti, sa što kraćim mogućim ciklusnim vremenima, Swiss-Type se pokazuje kao savršena alatka. Ovo naročito ima prednost u današnje vreme kada je često održivije i manje rizično za posao bazirati prihode na većem broju klijenata i projekata gde gubitak jednog klijenta ne predstavlja preveliki udar na poslovanje.

Odoo CMS - a big picture

Uporedni prikaz Swiss-Type (levo) i klasičnog struga (desno)

Prihvat komada u svakom trenutku odvija se neposredno uz sam alat, to jest uz tačku obrade, čime se omogućava obrada vretenastih delova bez oscilacija i sa maksimalnim tolerancijama

Kako zapravo izgleda Swiss-Type CNC obrada?

Slika govori hiljadu reči a video i ono neizrecivo.. Pogledajte kratke klipove ispod da vidite kako teče "obična" i Swiss-Type obrada u mašinskim centrima, zasnovana na SolidCAM modulima za multiosno i Swiss-Type CNC programiranje..

 
 

Kombinovano struganje i glodanje u obradnim centrima

Pre nego što pogledamo Swiss-Type primer, pogledajmo kako teče obrada u "klasičnom" obradnom centru sa kombinacijom struganja i glodanja u videu iznad.

 
 

Kada se komad pomera..

Kod Swiss-Type obrade komad je taj koji se pomera po X osi, i u sinhronizaciji sa pozicioniranjem alata počinje ples obrade koja prevazilazi koncept "osa".

 
 

Primer obrade na Nomura Swiss-Type CNC mašini

Na videu iznad pogledajte kako uporedno izgleda prikaz Swiss-Type obrade u softveru, mašinska simulacija, i sama obrada u radnom prostoru ovako kompleksnih mašina..

odgovori na dodatna PITANJA O SWISS-Type Mašinama

Kakvi delovi se obično rade na Swiss-Type mašinama?

Кao i na svakoj mašini, spektar delova koje možete praviti je širok, ali, uopšteno gledano, Swiss-Type mašine naročito su pogodne za neke specifične delove. Jedan takav primer su "duži" i "tanji" komadi koji moraju imati visoku preciznost u relativno tankom prečniku, kao na primer elementi koji se koriste u vatrenom oružju ili časovnicima gde su tolerancije i po 10-12 mikrona (udarne igle, igle za zaštitne poklopce, specijalni vijci, itd). 

Naravno, ovo može da se radi i klasičnim CNC strugovima i kombinovanim mašinama, ali prednost Swiss-Type obrade za preciznost leži i u tome što je alat uvek pozicioniran na "kraćoj" konzoli, bez obzira na dubinu struganja pa je moguće postići kraća vremena, tako da bilo kakva izmena na samom proizvodu ne proizvodi i previše komplikacija u proizvodnji jer kod efikasnosti Swiss-Type obrade manji su rizici promene režima, ali ciklusna vremena po komadu neznatno se razlikuju.

Samim tim, na drugim CNC mašinama ne može da se radi u istoj ceni kao za velike serije ako se kupac javi posle par meseci da želi dodatni manji kontigent za lager rezervnih delova i slično. Vas ovo neće koštati isto - ali kupac će svejedno računati na prethodnu cenu koju je od vas dobio (i na koju će verovatno pristati neko drugi i uz manju marginu kako bi osvojio novog klijenta, ili zato što već ima Swiss-Type pa će svejedno imati i veću marginu, ili će biti u prednosti jer je kupac prosto "ljut" na vas ili mu je glupo da ipak pristane kad je jednom već inicijalno odbio i tražio druge ponude).

Sa Swiss-Type mašinom u pogonu ne morate kalkulistati sa izradom dodatnih komada koje biste držali u svom magacinu "za svaki slučaj" u iščekivanju nove manje dodatne porudžbine od kupca, ili se koristiti drugim trikovima koji povećavaju rizik poslovanja, mada opet ne toliko koliko bi bilo trajno gubljenje kupca ako za isti deo kasnije od vas dobije veću cenu gde su svi na gubitku.

Koliko koštaju nove i polovne Swiss-Type mašine?

O ceni Swiss-Type mašina možda najbolje govori svedočenje jednog korisnika: "Godinama smo gledali ove mašine i pitali se zašto da platimo 2-3 puta više za nešto što možemo da uradimo na našem CNC strugu sa solidnim magacinom alata? Ali onda je naišla prilika za neke poslove gde smo rešili da testiramo Swiss-Type obradni centar, i tek tada smo shvatali šta smo propuštali sve vreme".

Dakle, ove mašine definitivno jesu skuplje u odnosu na standardne CNC mašine (kada se uporedi sličan radni prostor, godina proizvodnje, itd), ali kada se zbog zahteva klijenata javi potreba za njima, na delovima i u serijama koje su optimalne da se rade na njima, računica prelazi u koristi Swiss-Type obrade.

Uostalom, često postoji granica kada beskonačno dokupljivanje novih mašina ne vodi ka održivom rastu firme. Površina dela hale, zaposleni i ostalo što jedna mašina vezuje za sebe predstavljaće sve važniji faktor u poslovanju (obuka, održavanje, grejanje i hlađenje, cena nekretnina, povezane usluge, itd). Tako da će vremenom mašinski obradni centri, a među njima i Swiss-Type CNC mašine, biti obavezna opcija za razmatranje kod svih vodećih kompanija.

tipični delovi i najpoznatiji proizvođači Swiss-Type mašina

Postoje li "skriveni troškovi" za Swiss-Type CNC mašine?

Postoje dodatni troškovi kojih nekad nema kod klasičnih mašina, ali to i nisu "skriveni" troškovi već očekivani u skladu sa svime što je prethodno navedeno:

  • manji broj mašina na tržištu, manji broj polovnih mašina, automatski podiže cenu robe

  • ove mašine imaju veći magazin alata i da bi radile kako je predviđeno potrebno je imati kompletan set alata u njima što ume takođe biti dodatni trošak u odnosu na investiciju u alat koja važi kod jednostavnijih mašina

  • koriste ulje umesto vode pa neko može i to računati u nekakav dodatni trošak vredan pomena

  • softver - može lako biti najveći dodatni trošak iz prostog razloga što kod kombinovanih mašina uopšte, pa i kod Swiss-Type mašina, nema "zaobilaznog" puta pomoću štampa, kanapa i alternativnih rešenja - mašine su kompleksne i ima smisla nabavljati ih samo ako će se koristiti u punom kapacitetu, a to je kod ovako kompleksnih opcija obrade moguće samo pomoću softvera

  • obuka - čak i sam prelazak na višeosnu obradu (više od 3-ose) može predstavljati izazov i za iskusne operatere, a slično je i ovde jer ne govorimo samo o novoj mašini, novim tipovima obrade, već i potpuno novoj filozofiji.. sa druge strane, obuka za softver koja ne podrazumeva rizike na samoj mašini i alatima, olakšava ceo proces, uz kompletan paket implementacije, izrade postprocesora i mašinskih simulacija.

Koji su najpoznatiji proizvođači Swiss-Type CNC mašina?

Citizen, Cincom, Tsugami, Nomura, Tornos, Quicktech, Hanwha, Star, Index Traub, Selica, Mishima, Nexturn, DMG Mori itd.

Novi koncept i nova terminologija Swiss-Type mašina

Koliko "osa" imaju Swiss-Type mašine?

Veoma je nezahvalno definisati kretanje Swiss-Type mašina u "koordinatnom" sistemu klasičnih "osa". Ali, po svedočenju korisnika, ako klasične CNC mašine imaju obično 3 ili 4 ose, ili čak i 5. osa sa kombinovanom obradom, onda Swiss-Type mašine imaju od 7 do 13 osa (ili što bi reko Radovan: "Ima vas između 10 i 160!").

Jednostavno, potpuna sloboda "napadanja" svih alata u magacinu u kombinaciji sa kretanjem samog obratka, iz svih uglova, po svim dubinama, u tako malom prostoru jedne mašine, svakog novog korisnika, a naročito posmatrača, najjednostavnije rečeno - zadivi. A tada.. koga briga za ose! 

Koliko Swiss-Type mašina ima u Srbiji?

Naravno, ovo niko ne može sa preciznošću da kaže jer Swiss-Type CNC mašine, kao perjanica moderne tehnologije mašinske obrade, predstavljaju često i poslovnu tajnu - jer ne želite da konkurencija zna kako postižete profitabilne cene za neke poslove koje oni nisu uspeli da dobiju, ili ne mogu da nađu računicu da ih rade prema želji klijenta u pogledu kombinacije manje količine i cene.

Sa druge strane, Solfins možda ima i najprecizniju sliku o razmeri implementacije Swiss-Type tehnologije jer smo prva adresa na koju se obrate korisnici koji nabave ovakav tip mašina. Iz našeg dosadašnjeg iskustva možemo reći da svakako nemaju neko naročito značajno učešće u broju operativnih CNC mašina u Srbiji, ali ipak ih ima nekoliko desetina.

Međutim, treba imati na umu da je njihovo učešće u proizvedenoj vrednosti daleko značajnije od prostog broja "utičnica" jer - gde je Swiss-Type obrada tu su i profitabilniji poslovi, "jači" klijenti i projekti, pa u stvorenom profitu svaka može da se meri i sa više standardnih CNC mašina. Svake godine vidimo sve više naprednijih mašina u Srbiji kao odgovor na kretanja na tržištu poslova i radne snage, i to posebno raduje - spremnost da učimo i osavremenjujemo industrijsku ponudu.

Koji su najčešći klijenti Solfinsa za Swiss-Type mašine?

Klijenti kod kojih smo radili implementaciju Swiss-Type obrade, ugrubo se dele u dve grupe:

  • Prvo, tu su klijenti kod kojih smo već prethodno pokrenuli više mašina (softver, implementacija, postprocesori), ili smo pokrenuli njihove postojeće najkompleksnije 4-osne i 5-osne mašine, ili "standardne" obradne centre, pa opravdano očekuju da ćemo sličan proces ponoviti i kada stigne Swiss-Type mašina, ili popularno nazvani - "automat".

  • Drugi tip klijenata su oni sa kojima nismo imali prethodnu saradnju, koji su imali neke mašine, instalirali neke bazične softvere kojima su relativno operativno mogli da programiraju svoje mašine, ali su to i dalje softveri za koje je Swiss-Type programiranje jednostavno prevelik zalogaj. Zato možemo reći da je u mašinskom parku Swiss-Type poslednja raskrsnica kada baš svi korisnici moraju da shvate vrednost CAM softvera za programiranje CNC mašina ako im do tada efikasnost, kraća ciklusna vremena, uštede alata nisu bili dovoljan motiv za ovaj tip investicije. Uostalom, zbog kompleksnosti rada obradnih centara softver postaje važniji nego kod svih drugih CNC mašina jer bez njega prosto je nemoguće koristiti mašinu u predviđenom potencijalu.

Sve što vam je potrebno za implelemntaciju Swiss-Type mašina!

Solfins obezbeđuje softver, obuku, postprocesore..

Kako pokrenuti Swiss-Type CNC mašine?

SolidCAM Swiss Type Modul

Swiss-Type modul mašinske obrade jedna je od standardnih opcija SolidCAM softverskog rešenja za programiranje CNC mašina u sklopu rešenja za višeosnu i kombinovanu obradu delova u modernim mašinskim obradnim centrima. Dakle, govorimo o već gotovom softverskom rešenju spremnom i za vašu mašinu!

SolidCAM moduli za komb. obradu > 

Gde naći CNC operatere za Swiss-Type mašine?

Solfins SWISS-TYPE OBUKA

Solfins je u prethodnoj deceniji održao stotine obuka za SolidCAM rešenja, a među njima i desetine obuka za Swiss-Type CNC  programiranje. Naše obuke dostupne su za sve zainteresovane pojedince koji žele da savladaju ovaj tip CNC programiranja, ali i za firme čije operatere za Swiss-Type mašine možemo obučiti u vašem prostoru, na vašim mašinama, i na vašim primerima.

Swiss-Type programiranje >

Zašto firme biraju SolidCAM za svoje CNC mašine?

Gotovo rešenje

SolidCAM ima iMachining tehnologiju super efikasnog glodanja, ima saradnju sa proizvođačima CAD softvera, alata, itd, ima rešenja za kombinovanu obradu, ali.. Ima i gotovo rešenje za Swiss-Type mašine spremno za implementaciju u najkraćem mogućem roku.

Postprocesori

SolidCAM uz svoje module za cnc programiranje Swiss-Type obradnih centara isporučuje i već gotove postprocesore za komunikaciju između CAM softvera i upravljanja na vašoj mašini (Ako negde nešto i zapne tu je Solfins!)

SolidWorks integracija

stara dobra eksploatacija Najpoznatije CAD-CAM integracije u industriji, i globalno ali i lokalno.. SolidCAM, računajući tu i njegova rešenja za Swiss-Type CNC mašine, u potpunosti je integrisan sa najpopularnijim 3D CAD softverom - SolidWorks.

Dobra navika

Kada ste jednom uživali u SolidCAM Imachining tehnologiji glodanja na 2,5 osnim i 3-osnim mašinama, zatim ste taj užitak ponovili na svojim novim 4-osnim i 5-osnim mašinama, raduje saznanje da tamo gde bi drugi CAM softveri izgubili dah - SolidCAM nastavlja kao jedini potreban softver za sve vaše mašine!

Poznato okruženje

Kompanije koje nabave Swiss-Type mašine često su već koristile SolidCAM za svoje druge CNC mašine i obuka i sticanje iskustva na novoj mašini daleko je lakše kada se odvija u već poznatom korisničkom interfejsu SolidWorks softvera kroz koji se radi CNC programiranje i mašinske simulacije u SolidCAM softveru.

Lokalna podrška

Solfins je jedan od najuspešnijih SolidCAM partnera u svetu sa velikim iskustvom u Swiss-Type implementacijama, obukama, postprocesorima

+ Uvek se radujemo kada treba da se pozabavimo najmodernijim tehnologijama koje dolaze u Srbiju

Swiss-Type mašine za koje smo radili postprocesore i obuke

Da! Swiss-Type mašine postaju standard Proizvodnje i u Srbiji

Traži demo i ponudu za SolidCAM Swiss-Type modul:

 
 

Solfins seminar o kombinovanoj obradi Mill-Turn i Swiss-Type softverskim modulima u SolidCAM softveru

SolidCAM za Swiss-Type obradu u kompaniji IWI, Izrael
Kada stignu moćne mašine - one traže i moćan softver