SolidMETAL portal - Ponudite usluge na globalnom tržištu!
Portal povezuje SolidCAM korisnike koji pružaju mašinsku obradu i proizvodnju delova sa kupcima širom sveta

Krajem 2021. godine SolidCAM je pokrenuo specijalizovan portal koji povezuje SolidCAM korisnike - pružaoce usluga mašinske obrade metala i proizvodnje, i kupce odnosno njihove potencijalne klijente iz celog sveta koji traže ponude za svoje upite.

Sa SolidMETAL portalom:

  • SolidCAM korisnici u Srbiji i Solfins klijenti dobijaju još jedan kanal za izlazak na regionalno i globalno tržište

  • svakodnevni uvid u trendove globalnog tržišta na osnovu tipa upita, najaktivnijih regiona

  • uvid u globalnu konkurenciju i sopstvenu konkurentnost u svetskoj ponudi

  • podela većeg posla pronalaženjem partnera koji koristi ista softverska rešenja kao i vi - za odgovaranje na veće upite koje ne želite da propustite a ne želite ni da previše rizikujete sopstvenim novim investicijama u mašine i ljude bez garancija da će se isplatiti u odgovarajućem periodu i nakon što završite prvi posao sa novim kapacitetima...

Odoo image and text block

SolidMETAL portal za proizvođače i kupce

Zamisao SolidMETAL portala je jednostavna:

  • Posetite SolidMETAL portal na web-adresi solidmetal.com >

  • Kreirajte korisnički nalog kao proizvođač i/ili kao kupac usluga mašinske obrade.

  • SolidCAM zatim odobrava novi korisnički nalog - prihvata ili odbija zavisno od ispunjenosti preduslova za proizvođače* a prema informacijama koje obezbeđuje lokalni partner (odnosno Solfins za korisnike u Srbiji i okolnim zemljama).

  • Po potvrdi ispunjenih preduslova logujete se na portal svojim korisničkim nalogom i nudite svoje usluge mašinske obrade kupcima bilo gde u svetu.

  • Ukoliko želite da potražite ponude drugih proizvođača registrujte se i kao kupac da pronađete partnere sa kojima možete da konkurišete za veće poslove bez rizika investicija u dodatne kapacitete.

*Više o preduslovima pogledajte ispod - ima ih samo dva.

Dva preduslova da ponudite svoje usluge proizvodnje preko SolidMETAL portala

Godišnje održavanje

Portal je dostupan samo za najvernije korisnike

Prvi preduslov jeste da vaše SolidCAM licence budu na godišnjem održavanju, to jest, da su u najnovijim verzijama kako bi klijenti na portalu birali samo među najnaprednijim korisnicima koji prate razvoj softvera, koriste nove alate u novim verzijama za veću efikasnost rada, i koriste lokalnu tehničku podršku domaćih SolidCAM partnera za brzo otklanjanje svih prepreka na putu do maksimalne optimizacije mašina i procesa proizvodnje.

SolidCAM godišnje održavanje u Solfinsu >

iMachining modul

Za brzu uslugu morate imati najbržu obradu

SolidCAM preko SolidMETAL portala želi da ponudi potencijalnim kupcima, tražiocima usluga, samo najbolje i najbrže, a preduslovom za to smatra i korišćenje iMachining modula - patentirane tehnologije brze mašinske obrade koja skraćuje vreme i do 70% (Solfins klijenti su na nekim delovima skraćivali vreme obrade i preko 80% u odnosu na zatečeno stanje pre iMachining implementacije).

iMachining VIDEO - Primeri iz prakse >

Priključite se SolidMETAL portalu preko linka:

SolidCAM Shop Floor Suite
Pruža fleksibilnost i kontrolu u vašem proizvodnom pogonu