SolidCAM tutorijali: Višeosna mašinska obrada (Multiaxis  Roughing)
SolidCAM Multiaxis  Roughing kompletan kurs na primeru složenog komada

SolidCAM Multiaxis Roughing mašinska obrada primenjuje se kod složenih komada koji se moraju obrađivati u više osa. Kompletan SolidCAM kurs sa procesom višeosne mašinske obrade jednog komada možete pronaći na kraju ove stranice.

Sadržaj SolidCAM kursa za višeosnu mašinsku obradu (1. Deo)

Odoo - Sample 1 for three columns

1. Uvod u MultiAxis Roughing

..

Odoo - Sample 2 for three columns

2. Definisanje CAM komada

..

Odoo - Sample 3 for three columns

3. Stock i Target operacije

..

Odoo - Sample 1 for three columns

4. iMachining operacije

..

Odoo - Sample 1 for three columns

5. Roughing operacije

..

Sadržaj SolidCAM kursa za višeosnu mašinsku obradu (2. Deo)

Odoo - Sample 1 for three columns

1. Uvod u mašinsku obradu turbine

..

Odoo - Sample 2 for three columns

2. Definisanje CAM komada

..

Odoo - Sample 3 for three columns

3. Stock i Target operacije

..

Odoo - Sample 1 for three columns

4. Roughing operacije

..

Odoo image and text block

SolidCAM kurs za CNC programiranje višeosne mašinske obrade:

  • 1. deo - 47 strana, A4, PDF, 7.5Mb

  • 2. deo - 27 strana, A4, PDF, 5Mb

  • format PDF, A4

  • autor: SolidCAM

  • veličina 9MB

Napomena: Ovaj dokument je dostupan besplatno za SolidCAM korisnike sa korisničkim nalogom u Documentation sekciji na sajtu proizvođača softvera > 

Ili traži prezentaciju od Solfinsa:

Traži prezentaciju >

SolidCAM tutorijali: Jednostavna 4-osna mašinska obrada (Rotary Machining)
SolidCAM Rotary Machining kompletan kurs na primeru 4-osne CNC obrade komada