SolidCAM tutorijali: Uvod u programiranje CNC glodalica (Video)
SolidCAM tutorijali za početnike u programiranju CNC glodalica

SolidCAM Milling operacije nalaze se u nekoliko softverskih modula koji se primenjuju zavisno od tipova proizvoda, mašina, kriterijuma mašinske obrade..

U video kursevima ispod savladajte osnove programiranja mašinske obrade na CNC glodalicama..

Početna podešavanja

 
 

Global Software Settings

..

 
 

Tool Table Setup

..

 
 

New Milling CAM Project Setup

..

Kreiranje putanje alata

 
 

Facemill Toolpath

..

 
 

Pocket Toolpath

..

 
 

Profile Toolpath

..

 
 

Drilling Toolpath Milling

..

 
 

2D iMachining Toolpath

..

 
 

3D iMachining Toolpath

..

 
 

3D Milling Toolpath

..

 
 

HSS Xpress Toolpath

..

 
 

HSS Full Toolpath

..

 
 

HSR Toolpath

..

 
 

HSM Toolpath

..

 
 

Introductory Video 14a Turbo HSM Toolpath

..

Feature Recognition - rupe, otvori, džepovi, slotovi

 
 

Drill Recognition

..

 
 

Pocket Recognition

..

 
 

T-Slot

..

 
 

SolidCAM - Slot

..

 
 

SolidCAM - Threadmilling

..

 
 

SolidCAM - Chamfer Recognition

..

SolidCAM tutorijali: Uvod u programiranje CNC strugova (Video)
SolidCAM tutorijali za početnike u programiranju CNC strugova