SolidCAM tutorijali: Uvod u 5-osno CNC programiranje
SolidCAM 5-Axis Basic Training kompletan kurs iz tri dela

SolidCAM, kao vodeći CAM softver za programiranje savremenih CNC mašina, pored osnovnih tipova obrade poseduje i napredna rešenja za programiranje 5-osne mašinske obrade. Uvodni kurs za SolidCAM 5-osno CNC programiranje možete preuzeti besplatno na kraju ove stranice

Sadržaj SolidCAM kursa za 5-osno CNC programiranje (1. deo)

Odoo - Sample 1 for three columns

1. i 2. Uvod otvaranje modela za obradu u SolidCAM softveru (kroz SolidWorks)

..

Odoo - Sample 2 for three columns

3. Definisanje dela za glodanje

..

Odoo - Sample 3 for three columns

4. Definisanje putanja alata u 5-osnim operacijama

..

Sadržaj SolidCAM kursa za 5-osno CNC programiranje (2. deo)

Odoo - Sample 1 for three columns

1. i 2. Uvod i definisanje modela za obradu

..

Odoo - Sample 2 for three columns

3. Morfologija između dve glavne krive putanje

..

Odoo - Sample 3 for three columns

4. Generisanje paralelnih ponavljanja obrade osnovne krive

..

Odoo - Sample 1 for three columns

5. Morfologija među-površina

..

Sadržaj SolidCAM kursa za 5-osno CNC programiranje (3. deo)

Odoo - Sample 1 for three columns

1. i 2. Uvod i definisanje modela za obradu

..

Odoo - Sample 2 for three columns

3. Definisanje strategija obrade

..

Odoo image and text block

SolidCAM uvodni kurs za programiranje 5-osne mašinske obrade:

  • 1. deo - 17 strana, PDF, A4, 6Mb

  • 2. deo - 47 strana, PDF, A4, 9Mb

  • 3. deo - 33 strane, PDF, A4, 5Mb

  • autor: SolidCAM

Napomena: Ovaj dokument je dostupan besplatno za SolidCAM korisnike sa korisničkim nalogom u Documentation sekciji na sajtu proizvođača softvera > 

Ili traži prezentaciju od Solfinsa:

Traži prezentaciju >

SolidCAM tutorijali: Struganje i kombinovano glodanje i struganje (Mill-Turn)
SolidCAM Turning i Mill-Turn moduli za programiranje CNC mašina