SolidCAM tutorijali: Struganje i kombinovano glodanje i struganje (Mill-Turn)
SolidCAM Turning i Mill-Turn moduli za programiranje CNC mašina

SolidCAM funkcionalnosti, od jednostavnijih operacija struganja, preko kombinovane mašinske obrade glodanjem i struganjem, pa sve to programiranja najkompleksnijih CNC mašina Mill-Turn i Swiss-Type, predstavljene su u ovom trening kursu koji možete besplatno preuzeti na kraju ove stranice.

Sadržaj SolidCAM kursa za kombinovano glodanje i struganje

Odoo - Sample 1 for three columns

1. Uvod u 2.5D glodanje

..

Odoo - Sample 2 for three columns

2. Definisanje CAM komada

..

Odoo - Sample 3 for three columns

3. Upoznavanje sa ikonicama i pojmovima u softveru

..

Odoo - Sample 1 for three columns

4. Operacije struganja

..

Odoo - Sample 2 for three columns

5. Glodanje na kombinovanim (Mill-turn) CNC mašinama

..

Odoo - Sample 3 for three columns

6. Napredna kombinovana mašinska obrada

..

Odoo - Sample 1 for three columns

7. Sinhronizacija u višekanalnoj obradi

..

Odoo - Sample 1 for three columns

8. Swiss-Type mašinska obrada (vežbe)

..

Odoo image and text block

SolidCAM kurs za struganje, kombinovano glodanje i struganje, i programiranje Swiss-Type CNC mašina:

  • 414 stranica

  • 8 poglavlja sa 19 primera vežbi za učenje

  • format PDF, A4

  • autor: SolidCAM

  • veličina 50MB

Napomena: Ovaj dokument je dostupan besplatno za SolidCAM korisnike sa korisničkim nalogom u Documentation sekciji na sajtu proizvođača softvera > 

Ili traži prezentaciju od Solfinsa:

Traži prezentaciju >

SolidCAM tutorijali: 2.5 osno glodanje
SolidCAM 2.5D Milling Training Course