SolidCAM tutorijali: Simulacije putanja alata CNC mašina (Video)
SolidCAM Tool Path Simulation - Saznajte sve o vašoj obradi pre puštanja CNC mašine u rad

SolidCAM simulacije mašinske obrade i putanje alata služe nam da u potpunosti predvidimo kompletan proces i redosled mašinskih operacija, ciklusna vremena, ali, pre svega - da uživamo! :) Lepo je videti kako naš G-kod oživljava - i to bez buke mašine, bez opiljaka, i bez strepnje da ćemo zakucati glavu mašine i slomiti alat ako ne napravimo i neku veću štetu.

Kako izgledaju softverske simulacije rada CNC mašina na pojedinačnim komadima pogledajte u SolidCAM video materijalima ispod..

 
 

SolidCAM - Simulation

..

 
 

Simulation Tool Bar

..

 
 

SolidVerify STL Stock

..

 
 

Reusing Machined Stock STL File

..

 
 

SolidVerify Part Analysis

..

 
 

How to Remove Unwanted Material From Solid Verify

..

 
 

Machine Simulation on a Haas ST 20Y

..

 
 

SolidVerify Options for Turning Toolpaths

..

SolidCAM tutorijali: CNC programiranje kroz HSR/HSM modul za brzu mašinsku obradu (Video)
SolidCAM tutorijali za programere CNC mašina sa fokusom na skraćenje ciklusnih vremena obrade komada