SolidCAM tutorijali: Mašinska obrada portova i detalja (Port Machining)
SolidCAM Port Machining kompletan kurs na primeru CNC obrade jednog porta

SolidCAM softver nalazi primenu i za dodatnu mašinsku obradu pojedinačnih detalja na "gotovim" komadima (dobijenih u pojedinačnoj ili serijskoj proizvodnji livenjem, kovanjem, CNC obradom, 3D štampom ili drugim tehnologijama). Kompletan SolidCAM kurs sa procesom mašinske obrade jednog porta možete pronaći na kraju ove stranice.

Sadržaj SolidCAM kursa za mašinsku obradu portova

Odoo - Sample 1 for three columns

1. Uvod u Port Machining

..

Odoo - Sample 2 for three columns

2. Definisanje CAM komada

..

Odoo - Sample 3 for three columns

3. Definisanje Stock i Target opcija

..

Odoo - Sample 1 for three columns

4. i Machining obrada

..

Odoo - Sample 2 for three columns

5. Gruba inicijalna obrada detalja geometrije i površina

..

Odoo - Sample 2 for three columns

6. Završna obrada komada

..

Odoo image and text block

SolidCAM kurs za CNC programiranje mašinske obrade portova:

  • 60 stranica

  • 6 poglavlja 

  • format PDF, A4

  • autor: SolidCAM

  • veličina 11MB

Napomena: Ovaj dokument je dostupan besplatno za SolidCAM korisnike sa korisničkim nalogom u Documentation sekciji na sajtu proizvođača softvera > 

Ili traži prezentaciju od Solfinsa:

Traži prezentaciju >

SolidCAM tutorijali: Mašinska obrada dvostruke tubine (Multiblade Machining)
SolidCAM Multiblade Machining kompletan kurs na primeru CNC obrade dvostruke turbine