SolidCAM tutorijali: CNC programiranje mašinske obrade STL modela (STL Machining)
SolidCAM STL Machining kurs za CNC programiranje obrade STL modela u poligonima

SolidCAM STL Machining modul rešava čest problem u praksi kada ne postoji kompletan 3D CAD (solid) model, već samo STL fajl čija se površina sastoji od desetine hiljada ili više miliona poligona. 

Kompletan SolidCAM kurs pripreme modela i programiranja CNC mašine za obradu modela koji je pristigao u STL formatu možete pronaći na kraju ove stranice.

Sadržaj SolidCAM kursa za STL MAchining modul

Odoo - Sample 1 for three columns

1. Uvod i istorijat STL formata

..

Odoo - Sample 2 for three columns

2. Otvaranje STL modela za SolidCAM programiranje kroz SolidWorks 3D CAD softver

..

Odoo - Sample 3 for three columns

3. Definisanje CAM modela za obradu

..

Odoo - Sample 1 for three columns

4. Definisanje Stock-a i Target-a

..

Odoo - Sample 1 for three columns

5. Roughing operacije

..

Odoo - Sample 1 for three columns

6. Završna obrada

..

Odoo image and text block

SolidCAM kurs za mašinsku obradu STL fajlova:

  • 49 strana

  • 6 poglavlja

  • format PDF, A4

  • autor: SolidCAM

  • veličina 8MB

Napomena: Ovaj dokument je dostupan besplatno za SolidCAM korisnike sa korisničkim nalogom u Documentation sekciji na sajtu proizvođača softvera >

Ili traži prezentaciju od Solfinsa:

Traži prezentaciju >

SolidCAM tutorijali: Turbo 3D HSM modul za brzu kalkulaciju obrade
SolidCAM Turbo 3D HSM Module primer brže kalkulacije obrade komada