SolidCAM tutorijali: CNC programiranje kroz HSS modul za brzu obradu površina (Video)
SolidCAM tutorijali za programere CNC mašina sa fokusom na mašinsku obradu površina

SolidCAM HSS (High Speed Surfacing) je specijalizovan modul za brzu obradu površina komada 3-osnim glodanjem koji za rezultat daje vrhunski kvalitet površine u najkraćem mogućem vremenskom intervalu.

U video kursevima ispod savladajte osnove CNC programiranja mašinske obrade površina u SolidCAM HSS modulu..

 
 

HSS - What all the buttons do inside HSS

..

 
 

HSS Express

..

 
 

HSS - Parallel Cuts Linear, Constant Z and Hatch

..

 
 

HSS – Parallel to Curves and Surfaces

..

 
 

HSS – Perpendicular to Curve

..

 
 

HSS – Morph Between Curves and Adjacent Surfaces

..

 
 

HSS – Projection

..

 
 

HSS Under Cutting Chamfers

..

 
 

HSS – Wrap Up

..

 
 

Special Guest - Mold Expert

..

 
 

3D Professional

..

 
 

3D Milling

..

SolidCAM tutorijali: CNC programiranje simultane 5-osne mašinske obrade (Video)
SolidCAM tutorijali za programere CNC mašina i operacija u više osa