SolidCAM tutorijali: 3-osna simultana obrada kompleksnih delova i površina (HSR/HSM)
HSR/HSM - High Speed Roughing & Machining SolidCAM modul

Troosna simultana obrada kompleksnih delova i složenih trodimenzionalnih površina rešava se kombinacijom SolidCAM HSR (High Speed Roughing) i HSM (High Speed Machining). Ovaj modul mašinske obrade obezbeđuje veliki broj strategija grube i završne obrade za maksimalnu efikasnost i brzinu u radu.

Kako radi HSR/HSM modul u SolidCAM softveru do detalja je objašnjeno u SolidCAM tutorijalu koji možete preuzeti na ovoj stranici..

Sadržaj besplatnog tutorijala za HSR/HSM obradu na CNC mašini

Odoo - Sample 1 for three columns

1. Uvod u HSR/HSM modul

..

Odoo - Sample 2 for three columns

2. Definisanje tehnologije obrade

..

Odoo - Sample 3 for three columns

3. Definisanje geometrije obrade

..

Odoo - Sample 1 for three columns

4. Definisanje alata

..

Odoo - Sample 2 for three columns

5. Definisanje ograničenja

..

Odoo - Sample 3 for three columns

6. Definisanje prolaza alata

..

Odoo - Sample 1 for three columns

7. Povezivanje putanje alata

..

Odoo - Sample 2 for three columns

8. Kontrola kretanja u 4-osnoj i 5-osnoj obradi

..

Odoo - Sample 3 for three columns

9. Razni drugi parametri

..

Odoo - Sample 1 for three columns

10. Editovanje putanje alata

..

Odoo - Sample 2 for three columns

11. Editor putanje alata

..

PRAKTIČNE VEŽBE ZA HSR/HSM simultanu 3-osnu OBRADU

Odoo image and text block

SolidCAM korisničko uputstvo za primenu HSR/HSM modula za simultanu 3-osnu grubu i finu obradu

  • 250 stranica

  • 11 poglavlja

  • 19 praktičnih primera za vežbanje (od jednostavnijih do složenih)

  • format PDF, A4

  • autor: SolidCAM

  • veličina 38MB

Napomena: Ovaj dokument je dostupan besplatno za SolidCAM korisnike sa korisničkim nalogom u Documentation sekciji na sajtu proizvođača softvera >

Ili traži prezentaciju od Solfinsa:

Traži prezentaciju >

SolidCAM tutorijal: Brza mašinska obrada površina (HSS)
HSS - High Speed Surface modul mašinske obrade