SolidCAM tutorijali: 2.5 osno glodanje
SolidCAM 2.5D Milling Training Course

SolidCAM 2.5 glodanje je jedan od početnih modula osnovne mašinske obrade. Na ovoj stranici možete preuzeti SolidCAM dokument sa kompletnim kursom za samostalno učenje.

Sadržaj SolidCAM kursa za 2.5D glodanje

Odoo - Sample 1 for three columns

1. Uvod u 2.5D glodanje

..

Odoo - Sample 2 for three columns

2. Definisanje CAM komada

..

Odoo - Sample 3 for three columns

3. 2.5D operacije (vežbe)

..

Odoo - Sample 1 for three columns

4. Indeksno 4-osno glodanje

..

Odoo - Sample 2 for three columns

5. Indeksno 5-osno glodanje

..

Odoo - Sample 3 for three columns

6. Toolbox - pojašnjenje pojedinačnih pojmova i ikonica za tipove geometrije i obrade

..

Odoo - Sample 1 for three columns

7. Automatsko prepoznavanje feature-a (vežbe)

..

Odoo image and text block

SolidCAM 2.5D Milling kompletan kurs:

  • 318 stranica

  • 7 poglavlja sa 20 primera vežbi za učenje 2.5D CNC programiranja

  • format PDF, A4

  • autor: SolidCAM

  • veličina 50MB

Preuzmi SolidCAM 2.5D knjigu >

Preuzmi SolidCAM 3D modele >

SolidCAM tutorijali: Najčešća pitanja za iMachining
SolidCAM iMachining 2D i 3D FAQ