SolidCAM ToolKit (novosti u verziji 2021)
Naročito važno za korisnike Mill-Turn i Swiss-Type SolidCAM modula

SolidWorks ToolKit je u verziji SolidCAM 2021 novo veliko unapređenje za još brže i preglednije upravljanje alatima za mašinsku obradu. Naročite prednosti pokazuje kod modula koji su namenjeni za mašine sa velikim brojem alata koji se koriste u svakom ciklusu kao što su kombinovane mašine sa struganjem i glodanjem, Swiss-Type mašine, itd. 

Upoznajte novi SolidCAM Toolkit u 10 kratkih video primera

 
 

Osnove - dodavanje i editovanje alata 

 
 

Izbor držača i adaptera za alate

 
 

Upravljanje različitim tipovima obrade

 
 

Prilagodite listu detalja alata sebi

 
 

Dodavanje i primena novih tačaka u obradi

 
 

Import CAM i TAB alata

 
 

ToolKit - pregled "Settings-a"

 
 

Prilagođavanje sklopova alata (sa držačima, adaptorima, itd)

 
 

Vizuelizacija alata i sklopova alata

 
 

Karakteristike alata ("properties") koje se koriste za iMachining obradu

Brother CNC mašine: Postprocesori i CAM softver
SolidCAM softver i Solfins postprocesori za Brother CNC mašine