SolidCAM obnove održavanja od 2024. godine
Promene u SolidCAM tehničkom održavanju licenci koje važe od 1. januara 2024. godine

SolidCAM je najavio važne promene u politici licenciranja koje važe od 1. januara 2024. godine i tiču se svih klijenata koji nemaju licence na redovnom godišnjem održavanju, odnosno u novijim verzijama softvera. 

Suština promena jeste pokušaj SolidCAM kompanije da se fokusira na dalji razvoj softvera za sve veći broj novih mašina. Ovo nije moguće ukoliko stalno vodi računa o kompatibilnosti sa svim prethodnim verzijama.

Promena ne dotiče korisnike koji imaju starije verzije, imaju određene namene za te licence i zadovoljni su trenutno i u budućnosti onim što imaju instalirano - i dalje će moći nesmetano da obavljaju iste poslove na svojim starijim softverskim verzijama.

Promena najviše utiče na one koji investiraju u nove mašine i trebaće im dodatni moduli a nemaju licence u novijim verzijama jer u tom slučaju proširenje licence novim modulima podrazumevaće nabavku svih modula u novoj verziji.

Druga važna promena jeste i da SolidCAM više neće usaglašavati softver sa starim SolidWorks licencama, već samo sa nekoliko poslednjih verzija. 

Stare SolidCAM licence

SolidCAM licence koje su van održavanja duže od četiri godine neće više imati mogućnost da se obnove na novije verzije. One ostaju u trajnom vlasništvu u poslednjoj verziji za koju je postojalo pravo na održavanje.

Iste te licence neće imati mogućnost za dodavanje novih modula jer moduli neće biti razvijani tako da budu kompatibilni sa svim prethodnim starijim verzijama. 


Stare SolidWorks licence

SolidCAM više neće podržavati rad na starim SolidWork licencama te će podrška za SolidCAM module na SolidWorks softveru ići samo do tri godine unazad.

To znači da korisnici sa SolidWorks licencama u verzijama starijim od tri godine neće imati garanciju na funkcionalnost SolidCAM softvera koji je pokrenut na tim licencama.

Besplatne SolidCAM licence za vašu školu i fakultet
50 besplatnih licenci uvek u najnovijoj verziji!