Makino CNC mašine: Postprocesori i CAM softver
SolidCAM softver i Solfins postprocesori Makino CNC mašine

Tražite softver i postprocesor za vaše Makino CNC mašine? Solfins ima znanja, iskustva i najbolje rešenje za svaku mašinu koja ima upravljanje i mogućnost čitanja eksternih nc fajlova!

Odoo image and text block

Makino - D200Z - Fanuc 30i

Kombinovana mašina sa struganjem i glodanjem

  • Broj osa: 5

  • XYZ - 348/300/250 [mm]

  • B - Tilt - 180 stepeni

  • C - Rotacija - 360 stepeni

  • Nosivost stola - 75 [kg]

  • Upravljačka jedinica: Fanuc 30i


GROB CNC mašine: Postprocesori i CAM softver
SolidCAM softver i Solfins postprocesori GROB CNC mašine