GROB CNC mašine: Postprocesori i CAM softver
SolidCAM softver i Solfins postprocesori GROB CNC mašine

Tražite softver i postprocesor za vaše GROB CNC mašine? Solfins ima znanja, iskustva i najbolje rešenje za svaku mašinu koja ima upravljanje i mogućnost čitanja eksternih nc fajlova!

Odoo image and text block

Grob - G350 - HEIDENHAIN iTNC530

Kombinovana mašina sa struganjem i glodanjem

  • Broj osa: 5

  • XYZ - 600/855/750 [mm]

  • Max. brzina XYZ - 70/45/90 [m/min]

  • Tačnost pozicioniranja XYZ - 0.006 [mm]

  • Nosivost stola sa i bez palete - 338/400 [kg]

  • Upravljačka jedinica: Heidenhain iTNC530


SolidCAM samit 2021 (2. deo - jesenja sesija)
Drugi deo SolidCAM događaja i prezentacija novosti za 2021. godinu