DCAMCUT Korak 1
Prvi koraci u DCAMCUT softverskom rešenju za upravljanje CNC Erozimatima

U video uputstvu ispod pojašnjeno je kako da:

  • Izaberete adekvatan postprocesor

  • defiinšete 2D konturu

  • definišete otvor za ulaz žice

  • strategije za obradu konture
    (odaberite titl na vama potrebnom jeziku)

Svi koraci pojašnjeni u video uputstvu

 
 

Upotreba wizzarda za brzo i efikasno programiranje erozimata

 
 

NC Browser

 
 
Uputstvo za nadogradnju SolidCAM Dongle-a
Nadogradite Vaš dongle i koristite najnoviju verziju SolidCAM-a