CIMCO Edit Professional i SolidCAM
Editovanje i verifikacija G-koda

CIMCO Edit Professional je sada dostupan svim korisnicima koji žele da proveravaju G-kod kroz ovu aplikaciju. CIMCO Edit Professional je najzastupljeniji program za uređivanje i proveru generisanog G-koda.

Nema ograničenja u veličini programa i uključuje opcije specifične za G-kod, broj redova, ponovno numerisanje, menjanje kararktera i XYZ opsega. Takođe sadrži matematičke funkcije, rotaciju, umnožavanje u ogledalu (mirror), kompenzaciju alata itd. CIMCO Edit Professional ima sve potreben opcije uključujući i editovanje teksta. Najbolje od svega je to što je CIMCO Edit Professional potpuno podesiv i prilagodljiv bilo kojoj CNC mašini. 

CIMCO Edit Professional je lak za upotrebu i uključuje moćne funkcije kao što su uređivanje datoteka, NC asistent, BackPlot i Solid Simulator pomoću kojih možete proveriti, simulirati i sa sigurnošću pustiti G-kod na vašoj mašini.  

CIMCO Edit Porfessional je dostupan SolidCAM 2021 verzijom. 

Odoo image and text block
 
 
Miyano CNC mašine: Postprocesori i CAM softver
SolidCAM softver i Solfins postprocesori Miyano CNC mašine