Zamena <MOD-DIAM> oznake sa ∅ simbolom
Uputstvo za ispravljanje greške
Odoo image and text block

Jedan od čestih problema sa kojima se SolidWorks korisnici susreću po nadogradnji na noviju verziju softvera jeste da se simbol  (Fi) prikazuje kao <MOD-DIAM>, kao što se može videti na slici.

Ova greška se dešava u slučajevima kada se nova verzija SolidWorks-a instalira pomoću "Upgrade" funkcionalnosti. Ovaj problem se ne pojavljuje ukoliko se nezavisno instalira nova verzija softvera.

Ovaj problem nastaje zbog činjenice da nadograđena verzija SolidWorks-a referencira sledeće fajlove:

  • Templejte dokumenata koji su snimljeni u prethodnoj verziji softvera

  • SolidWorks simbole iz starije verzije softvera  

<MOD-DIAM> problem se jednostavno ispravlja referenciranjem simbola iz najnovije verzije softvera.

U okviru ovog uputstva, prikazano je rešenje za nadogradnju izvršenu sa verzije SolidWorks 2015 na verziju SolidWorks 2017. Isti koraci se mogu primeniti i za bilo koju drugu verziju SolidWorks-a, sa napomenom da je u skladu sa verzijom softvera potrebno pravilno referencirati simbole.

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

Pokrenite SolidWorks i kliknite na System Options ikonicu prikazanu na slici iznad.

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

Sa leve strane kliknite na File Locations kao što je prikazano na slici iznad. Zatim iz padajućeg menija označite Symbol Library File.

Korak 3

Odoo CMS - a big picture

Označite putanju koja referencira fajlove na računaru i kliknite na dugme Delete, kao što je prikazano na slici iznad.

Korak 4

Odoo CMS - a big picture

Kliknite na dugme Add, kako bi dodali lokaciju za SolidWorks simbole koja odgovara trenutno instaliranoj verziji SolidWorks-a (2017).

Korak 5

Odoo CMS - a big picture

Za verziju SolidWorks-a 2017, u novootvorenom prozoru idite na lokaciju prikazanu na slici iznad. U zavisnosti od verzije SolidWorks-a, modifkujte ovu lokaciju, npr. za SolidWorks-a 2018 ova lokacija glasi:

C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\lang\english

Kliknite na dugme Select Folder, kao što je prikazano na slici iznad.

Korak 6

Odoo CMS - a big picture

Referenca je izmenjena u skladu sa verzijom softvera. Kliknite na dugme OK da bi prihvatili nova podešavanja. Sa ovim korakom problem sa prikazivanjem <MOD-DIAM> oznake je rešen. 

Ukoliko Vam predloženo rešenje ne rešava problem sa prikazivanjem <MOD-DIAM> oznake umesto simbola ∅, kontaktirajte Solfins tehničku podršku.

Uputstvo za Clean Uninstall SolidWorks-a
Najkompletniji proces uklanjanja SolidWorks-a