Uputstvo za oslobađanje mrežnih SolidWorks licenci
Oslobodite zarobljene mrežne SolidWorks licence

Korisnicima sa mrežnim SolidWorks licencama, ponekad se dešava da ne mogu pristupiti svojim licenciranim softverima jer su mrežne licence ostale zarobljene na pojedinim klijentskim računarima. Razlog ovog ponašanja softvera je najčešće prekid u komunikaciji između klijentskog računara i servera.

U uputstvu ispod, prikazana je procedura za oslobađanje svih mrežnih SolidWorks licenci odjednom. Pošto svaki SolidWorks proizvod (SolidWorks 3D CAD, PDM, Electrical, Composer, itd.) može biti mrežno licenciran, ovo uputstvo važi za sve SolidWorks softvere sa mrežnim licenciranjem.


Napomena: Stopiranjem servisa za mrežno licenciranje, svi trenutno ulogovani SolidWorks korisnici će biti izlogovani.

Korak 1

Odoo CMS - a big picture

Na serveru, odnosno na računaru koji hostuje SolidWorks mrežne licence, pokrenite SolidNetWork Licence Manager Server aplikaciju.

U ovom konkretnom slučaju u pitanju je SolidNetWork License Manager Server 2019 aplikacija.

Korak 2

Odoo CMS - a big picture

Kliknite na dugme Stop kako biste privremeno stopirali servis koji omogućava preuzimanje mrežnih licenci.

Korak 3

Odoo CMS - a big picture

Kliknite na dugme Yes.

Korak 4

Odoo CMS - a big picture

Kliknite na dugme OK.

Korak 5

Odoo CMS - a big picture

Kliknite na dugme Start.

Korak 6

Odoo CMS - a big picture

Kliknite na dugme OK.

Korak 7

Odoo CMS - a big picture

Kliknite na dugme OK.

Sve zarobljene mrežne SolidWorks licence su oslobođene i korisnici ih mogu iskoristiti. 

Aktivacija i deaktivacija licence bez pristupa internetu
Detaljno uputstvo za aktivaciju i deaktivaciju u offline modu